Исторически речник
салмоновъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
салмоновъ, салмоновьсалмоновасалмоновѹсалмоновъ, салмоновьсалмоновасалмоновомь, салмоновомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
салмоновѣсалмоновъсалмоновсалмоновъ, салмоновьсалмоновомъ, салмоновомьсалмоновꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
салмоновꙑсалмоновѣхъ, салмоновѣхьсалмоновасалмоновѹсалмоновомасалмоново
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
салмоновасалмоновѹсалмоновосалмоновасалмоновомь, салмоновомъсалмоновѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
салмоновасалмоновъ, салмоновьсалмоновомъ, салмоновомьсалмоновасалмоновꙑсалмоновѣхъ, салмоновѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
салмоновѣсалмоновѹсалмоновомасалмоновасалмоновꙑ, салмоновѫсалмоновѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
салмоновѫ, салмоновѹсалмоновоѭ, салмоновоѫ, салмоновоѧ, салмоновоюсалмоновѣсалмоновꙑсалмоновъ, салмоновьсалмоновамъ, салмоновамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
салмоновꙑсалмоновамсалмоновахъ, салмоновахьсалмоновѣсалмоновѹсалмоновама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
------
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
------
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
------
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
------
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
------
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
------
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
------
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
------
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
------
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
салмоновъ прил притеж ЛИ Салмонов, който се отнася до Салмон — един от прадедите на Христос тъ бѣ съ ѣко тремъ десѧтемъ лѣтъ нанаѩ. снъ сꙑ ѣко мьнмъ бѣ. ꙇосфовъ ... вооꙁовъ. салмоновъ М Лк 3.32 З Изч М З Гр τοῦ Σαλά [вар. τοῦ Σαλμών]