Исторически речник
сѫпостатьнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сѫпостатьнъ, сѫпостатьньсѫпостатьнасѫпостатьнѹсѫпостатьнъ, сѫпостатьньсѫпостатьнасѫпостатьномь, сѫпостатьномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сѫпостатьнѣсѫпостатьне, сѫпостатьнꙑсѫпостатьнсѫпостатьнъ, сѫпостатьньсѫпостатьномъ, сѫпостатьномьсѫпостатьнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сѫпостатьнꙑсѫпостатьнѣхъ, сѫпостатьнѣхьсѫпостатьнасѫпостатьнѹсѫпостатьномасѫпостатьно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сѫпостатьнасѫпостатьнѹсѫпостатьносѫпостатьнасѫпостатьномь, сѫпостатьномъсѫпостатьнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сѫпостатьнасѫпостатьнъ, сѫпостатьньсѫпостатьномъ, сѫпостатьномьсѫпостатьнасѫпостатьнꙑсѫпостатьнѣхъ, сѫпостатьнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сѫпостатьнѣсѫпостатьнѹсѫпостатьномасѫпостатьнасѫпостатьнꙑ, сѫпостатьнѫсѫпостатьнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сѫпостатьнѫ, сѫпостатьнѹсѫпостатьноѭ, сѫпостатьноѫ, сѫпостатьноѧ, сѫпостатьноюсѫпостатьнѣсѫпостатьнꙑсѫпостатьнъ, сѫпостатьньсѫпостатьнамъ, сѫпостатьнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сѫпостатьнꙑсѫпостатьнамсѫпостатьнахъ, сѫпостатьнахьсѫпостатьнѣсѫпостатьнѹсѫпостатьнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
сѫпостатьнꙑ, сѫпостатьнꙑ, сѫпостатьносѫпостатьнаго, сѫпостатьнаего, сѫпостатьнааго, сѫпостатьнаго, сѫпостатьного, сѫпостатьнога, сѫпостатьнгосѫпостатьнѹмѹ, сѫпостатьнѹемѹ, сѫпостатьнѹѹмѹ, сѫпостатьнѹмѹ, сѫпостатьноомѹ, сѫпостатьномѹ, сѫпостатьноѹмѹ, сѫпостатьнмѹсѫпостатьнꙑ, сѫпостатьнꙑ, сѫпостатьносѫпостатьнаго, сѫпостатьнаего, сѫпостатьнааго, сѫпостатьнаго, сѫпостатьного, сѫпостатьнога, сѫпостатьнгосѫпостатьнꙑмь, сѫпостатьнꙑмь, сѫпостатьнꙑмъ, сѫпостатьнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
сѫпостатьнѣмь, сѫпостатьнѣемь, сѫпостатьнѣѣмь, сѫпостатьнѣамь, сѫпостатьнѣмь, сѫпостатьнѣмъ, сѫпостатьнѣемъ, сѫпостатьнѣѣмъ, сѫпостатьнѣамъ, сѫпостатьнѣмъ, сѫпостатьномь, сѫпостатьномъсѫпостатьнꙑ, сѫпостатьнꙑ, сѫпостатьносѫпостатьнсѫпостатьнꙑхъ, сѫпостатьнꙑхъ, сѫпостатьнꙑхь, сѫпостатьнꙑхь, сѫпостатьнѣхъ, сѫпостатьнѣхьсѫпостатьнꙑмъ, сѫпостатьнꙑмъ, сѫпостатьнꙑмь, сѫпостатьнꙑмь, сѫпостатьнѣмъ, сѫпостатьнѣмьсѫпостатьнꙑѧ, сѫпостатьнꙑꙗ, сѫпостатьнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
сѫпостатьнꙑм, сѫпостатьнꙑмсѫпостатьнꙑхъ, сѫпостатьнꙑхъ, сѫпостатьнꙑхь, сѫпостатьнꙑхьсѫпостатьнаꙗ, сѫпостатьнаа, сѫпостатьнаѣсѫпостатьнѹю, сѫпостатьноюсѫпостатьнꙑма, сѫпостатьнꙑмасѫпостатьно, сѫпостатьное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
сѫпостатьнаго, сѫпостатьнаего, сѫпостатьнааго, сѫпостатьнаго, сѫпостатьного, сѫпостатьнога, сѫпостатьнгосѫпостатьнѹмѹ, сѫпостатьнѹемѹ, сѫпостатьнѹѹмѹ, сѫпостатьнѹмѹ, сѫпостатьноомѹ, сѫпостатьномѹ, сѫпостатьноѹмѹ, сѫпостатьнмѹсѫпостатьно, сѫпостатьноесѫпостатьнаго, сѫпостатьннаего, сѫпостатьнааго, сѫпостатьнаго, сѫпостатьного, сѫпостатьнога, сѫпостатьнгосѫпостатьнꙑмь, сѫпостатьнꙑмь, сѫпостатьнꙑмъ, сѫпостатьнꙑмъсѫпостатьнѣмь, сѫпостатьнѣемь, сѫпостатьнѣѣмь, сѫпостатьнѣамь, сѫпостатьнѣмь, сѫпостатьнѣмъ, сѫпостатьнѣемъ, сѫпостатьнѣѣмъ, сѫпостатьнѣамъ, сѫпостатьнѣмъ, сѫпостатьномь, сѫпостатьномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
сѫпостатьно, сѫпостатьноесѫпостатьнаꙗ, сѫпостатьнаа, сѫпостатьнаѣ, сѫпостатьнаѧсѫпостатьнꙑхъ, сѫпостатьнꙑхъ, сѫпостатьнꙑхь, сѫпостатьнꙑхь, сѫпостатьнѣхъ, сѫпостатьнѣхьсѫпостатьнꙑмъ, сѫпостатьнꙑмъ, сѫпостатьнꙑмь, сѫпостатьнꙑмь, сѫпостатьнѣмъ, сѫпостатьнѣмьсѫпостатьнаꙗ, сѫпостатьнаа, сѫпостатьнаѣ, сѫпостатьнаѧсѫпостатьнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
сѫпостатьнꙑхъ, сѫпостатьнꙑхъ, сѫпостатьнꙑхь, сѫпостатьнꙑхьсѫпостатьнѣсѫпостатьнѹю, сѫпостатьноюсѫпостатьнꙑма, сѫпостатьнꙑмасѫпостатьнаꙗ, сѫпостатьнаа, сѫпостатьнаѣ, сѫпостатьнаѧсѫпостатьнꙑѧ, сѫпостатьнꙑꙗ, сѫпостатьнѫѭ, сѫпостатьнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
сѫпостатьнѣ, сѫпостатьносѫпостатьнѫѭ, сѫпостатьнѹю, сѫпостатьноѭ, сѫпостатьноюсѫпостатьнѫѭ, сѫпостатьноѫ, сѫпостатьноѧ, сѫпостатьноюсѫпостатьнѣсѫпостатьнꙑѧ, сѫпостатьнꙑꙗ, сѫпостатьнꙑесѫпостатьнꙑхъ, сѫпостатьнꙑхъ, сѫпостатьнѣхъ, сѫпостатьнꙑхь, сѫпостатьнꙑхь, сѫпостатьнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
сѫпостатьнꙑмъ, сѫпостатьнꙑмъ, сѫпостатьнѣмъ, сѫпостатьнꙑмь, сѫпостатьнꙑмь, сѫпостатьнѣмьсѫпостатьнꙑѧ, сѫпостатьнꙑꙗ, сѫпостатьнꙑесѫпостатьнꙑм, сѫпостатьнꙑмсѫпостатьнꙑхъ, сѫпостатьнꙑхъ, сѫпостатьнꙑхь, сѫпостатьнꙑхьсѫпостатьнѣсѫпостатьнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
сѫпостатьнꙑма, сѫпостатьнꙑмасѫпостатьнѣ, сѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣшасѫпостатьнѣшѹ, сѫпостатьнѣшюсѫпостатьнѣсѫпостатьнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
сѫпостатьнѣшемь, сѫпостатьнѣшемъсѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣсѫпостатьнѣше, сѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣшь, сѫпостатьнѣшъсѫпостатьнѣшемъ, сѫпостатьнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
сѫпостатьнѣшѧсѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣшхъ, сѫпостатьнѣшхьсѫпостатьнѣшасѫпостатьнѣшѹ, сѫпостатьнѣшюсѫпостатьнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
сѫпостатьнѣе, сѫпостатьнѣ, сѫпостатьнѣшесѫпостатьнѣшасѫпостатьнѣшѹ, сѫпостатьнѣшюсѫпостатьнѣе, сѫпостатьнѣ, сѫпостатьнѣшесѫпостатьнѣшасѫпостатьнѣшемь, сѫпостатьнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
сѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣе, сѫпостатьнѣсѫпостатьнѣша, сѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣшь, сѫпостатьнѣшъсѫпостатьнѣшемъ, сѫпостатьнѣшемьсѫпостатьнѣша, сѫпостатьнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
сѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣшхъ, сѫпостатьнѣшхьсѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣшѹ, сѫпостатьнѣшюсѫпостатьнѣшемасѫпостатьнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
сѫпостатьнѣшѧ, сѫпостатьнѣшѫ, сѫпостатьнѣшесѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣшѫ, сѫпостатьнѣшѧ, сѫпостатьнѣшѹсѫпостатьнѣшеѭ, сѫпостатьнѣшеѫ, сѫпостатьнѣшеѧ, сѫпостатьнѣшеюсѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
сѫпостатьнѣшѧ, сѫпостатьнѣшѫ, сѫпостатьнѣшесѫпостатьнѣшь, сѫпостатьнѣшъсѫпостатьнѣшамъ, сѫпостатьнѣшамьсѫпостатьнѣшѧ, сѫпостатьнѣше, сѫпостатьнѣшѫсѫпостатьнѣшамсѫпостатьнѣшахъ, сѫпостатьнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
сѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣшѹ, сѫпостатьнѣшюсѫпостатьнѣшамасѫпостатьнѣ, сѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣшаго, сѫпостатьнѣшаего, сѫпостатьнѣшааго, сѫпостатьнѣшагосѫпостатьнѣшѹмѹ, сѫпостатьнѣшѹемѹ, сѫпостатьнѣшѹѹмѹ, сѫпостатьнѣшѹмѹ, сѫпостатьнѣшюмѹ, сѫпостатьнѣшюемѹ, сѫпостатьнѣшюѹмѹ, сѫпостатьнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
сѫпостатьнѣсѫпостатьнѣшаго, сѫпостатьнѣшаего, сѫпостатьнѣшааго, сѫпостатьнѣшагосѫпостатьнѣшмь, сѫпостатьнѣшмь, сѫпостатьнѣшмъ, сѫпостатьнѣшмъсѫпостатьнѣшмь, сѫпостатьнѣшмь, сѫпостатьнѣшмъ, сѫпостатьнѣшмъсѫпостатьнѣсѫпостатьнѣше, сѫпостатьнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
сѫпостатьнѣшхъ, сѫпостатьнѣшхъ, сѫпостатьнѣшхь, сѫпостатьнѣшхьсѫпостатьнѣшмъ, сѫпостатьнѣшмъ, сѫпостатьнѣшмьсѫпостатьнѣшѧѧ, сѫпостатьнѣшее, сѫпостатьнѣшѫѫсѫпостатьнѣшм, сѫпостатьнѣшмсѫпостатьнѣшхъ, сѫпостатьнѣшхъ, сѫпостатьнѣшхьсѫпостатьнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
сѫпостатьнѣшѹю, сѫпостатьнѣшююсѫпостатьнѣшма, сѫпостатьнѣшмасѫпостатьнѣе, сѫпостатьнѣ, сѫпостатьнѣшее, сѫпостатьнѣшесѫпостатьнѣшаго, сѫпостатьнѣшаего, сѫпостатьнѣшааго, сѫпостатьнѣшагосѫпостатьнѣшѹмѹ, сѫпостатьнѣшѹемѹ, сѫпостатьнѣшѹѹмѹ, сѫпостатьнѣшѹмѹ, сѫпостатьнѣшюмѹ, сѫпостатьнѣшюемѹ, сѫпостатьнѣшюѹмѹ, сѫпостатьнѣшюмѹсѫпостатьнѣе, сѫпостатьнѣ, сѫпостатьнѣшее, сѫпостатьнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
сѫпостатьнѣшаго, сѫпостатьнѣшаего, сѫпостатьнѣшааго, сѫпостатьнѣшагосѫпостатьнѣшмь, сѫпостатьнѣшмь, сѫпостатьнѣшмъ, сѫпостатьнѣшмъсѫпостатьнѣшмь, сѫпостатьнѣшмь, сѫпостатьнѣшмъ, сѫпостатьнѣшмъсѫпостатьнѣе, сѫпостатьнѣ, сѫпостатьнѣшее, сѫпостатьнѣшесѫпостатьнѣшаꙗ, сѫпостатьнѣшаѣ, сѫпостатьнѣшаѧсѫпостатьнѣшхъ, сѫпостатьнѣшхъ, сѫпостатьнѣшхь, сѫпостатьнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
сѫпостатьнѣшмъ, сѫпостатьнѣшмъ, сѫпостатьнѣшмьсѫпостатьнѣшаꙗ, сѫпостатьнѣшаѣ, сѫпостатьнѣшаѧсѫпостатьнѣшм, сѫпостатьнѣшмсѫпостатьнѣшхъ, сѫпостатьнѣшхъ, сѫпостатьнѣшхьсѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣшѹю, сѫпостатьнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
сѫпостатьнѣшма, сѫпостатьнѣшмасѫпостатьнѣшꙗ, сѫпостатьнѣшѣ, сѫпостатьнѣшаꙗсѫпостатьнѣшѧѧ, сѫпостатьнѣшѧѩ, сѫпостатьнѣшѫѫ, сѫпостатьнѣшаѧ, сѫпостатьнѣшее, сѫпостатьнѣшеѥсѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣшѫѫ, сѫпостатьнѣшѫѭ, сѫпостатьнѣшѧѧ, сѫпостатьнѣшѧѩ, сѫпостатьнѣшююсѫпостатьнѣшѫѫ, сѫпостатьнѣшѫѭ, сѫпостатьнѣшѧѧ, сѫпостатьнѣшѧѩ, сѫпостатьнѣшюю, сѫпостатьнѣшеѭ, сѫпостатьнѣшеѫ, сѫпостатьнѣшеѧ, сѫпостатьнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
сѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣшꙗ, сѫпостатьнѣшѣсѫпостатьнѣшѧѧ, сѫпостатьнѣшѧѩ, сѫпостатьнѣшѫѫ, сѫпостатьнѣшаѧ, сѫпостатьнѣшее, сѫпостатьнѣшеѥсѫпостатьнѣшхъ, сѫпостатьнѣшхъ, сѫпостатьнѣшхь, сѫпостатьнѣшхьсѫпостатьнѣшмъ, сѫпостатьнѣшмъ, сѫпостатьнѣшмь, сѫпостатьнѣшмьсѫпостатьнѣшѧѧ, сѫпостатьнѣшѧѩ, сѫпостатьнѣшѫѫ, сѫпостатьнѣшаѧ, сѫпостатьнѣшее, сѫпостатьнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
сѫпостатьнѣшм, сѫпостатьнѣшмсѫпостатьнѣшхъ, сѫпостатьнѣшхъ, сѫпостатьнѣшхь, сѫпостатьнѣшхьсѫпостатьнѣшсѫпостатьнѣшѹю, сѫпостатьнѣшююсѫпостатьнѣшма, сѫпостатьнѣшма
сѫпостатьнъ -ꙑ прил Вражи, който се отнася до враг, неприятелски т(ъгда т вла)сть (дасть прот)вѫ сѫп(остатьньі)мъ сламъ (брат сѧ) Х I Вб 18 Изч Х Гр ἀντικείμενος Нвб Срв съпостат м ВА