Исторически речник
сръ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сръ, срьсрасрѹсръ, срьсрасромь, сромъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
срѣсре, срꙑсрсръ, срьсромъ, сромьсрꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
срꙑсрѣхъ, срѣхьсрасрѹсромасро
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
срасрѹсросрасромь, сромъсрѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
срасръ, срьсромъ, сромьсрасрꙑсрѣхъ, срѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
срѣсрѹсромасрасрꙑ, срѫсрѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
срѫ, срѹсроѭ, сроѫ, сроѧ, сроюсрѣсрꙑсръ, срьсрамъ, срамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
срꙑсрамсрахъ, срахьсрѣсрѹсрама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
срꙑ, срꙑ, сросраго, сраего, срааго, сраго, срого, срога, сргосрѹмѹ, срѹемѹ, срѹѹмѹ, срѹмѹ, сроомѹ, сромѹ, сроѹмѹ, срмѹсрꙑ, срꙑ, сросраго, сраего, срааго, сраго, срого, срога, сргосрꙑмь, срꙑмь, срꙑмъ, срꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
срѣмь, срѣемь, срѣѣмь, срѣамь, срѣмь, срѣмъ, срѣемъ, срѣѣмъ, срѣамъ, срѣмъ, сромь, сромъсрꙑ, срꙑ, сросрсрꙑхъ, срꙑхъ, срꙑхь, срꙑхь, срѣхъ, срѣхьсрꙑмъ, срꙑмъ, срꙑмь, срꙑмь, срѣмъ, срѣмьсрꙑѧ, срꙑꙗ, срꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
срꙑм, срꙑмсрꙑхъ, срꙑхъ, срꙑхь, срꙑхьсраꙗ, сраа, сраѣсрѹю, сроюсрꙑма, срꙑмасро, срое
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
сраго, сраего, срааго, сраго, срого, срога, сргосрѹмѹ, срѹемѹ, срѹѹмѹ, срѹмѹ, сроомѹ, сромѹ, сроѹмѹ, срмѹсро, сроесраго, сраего, срааго, сраго, срого, срога, сргосрꙑмь, срꙑмь, срꙑмъ, срꙑмъсрѣмь, срѣемь, срѣѣмь, срѣамь, срѣмь, срѣмъ, срѣемъ, срѣѣмъ, срѣамъ, срѣмъ, сромь, сромъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
сро, сроесраꙗ, сраа, сраѣ, сраѧсрꙑхъ, срꙑхъ, срꙑхь, срꙑхь, срѣхъ, срѣхьсрꙑмъ, срꙑмъ, срꙑмь, срꙑмь, срѣмъ, срѣмьсраꙗ, сраа, сраѣ, сраѧсрꙑм, срꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
срꙑхъ, срꙑхъ, срꙑхь, срꙑхьсрѣсрѹю, сроюсрꙑма, срꙑмасраꙗ, сраа, сраѣ, сраѧсрꙑѧ, срꙑꙗ, срѫѭ, срꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
срѣ, сросрѫѭ, срѹю, сроѭ, сроюсрѫѭ, сроѫ, сроѧ, сроюсрѣсрꙑѧ, срꙑꙗ, срꙑесрꙑхъ, срꙑхъ, срѣхъ, срꙑхь, срꙑхь, срѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
срꙑмъ, срꙑмъ, срѣмъ, срꙑмь, срꙑмь, срѣмьсрꙑѧ, срꙑꙗ, срꙑесрꙑм, срꙑмсрꙑхъ, срꙑхъ, срꙑхь, срꙑхьсрѣсрѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
срꙑма, срꙑмасрѣ, срѣшсрѣшасрѣшѹ, срѣшюсрѣсрѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
срѣшемь, срѣшемъсрѣшсрѣсрѣше, срѣшсрѣшь, срѣшъсрѣшемъ, срѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
срѣшѧсрѣшсрѣшхъ, срѣшхьсрѣшасрѣшѹ, срѣшюсрѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
срѣе, срѣ, срѣшесрѣшасрѣшѹ, срѣшюсрѣе, срѣ, срѣшесрѣшасрѣшемь, срѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
срѣшсрѣе, срѣсрѣша, срѣшсрѣшь, срѣшъсрѣшемъ, срѣшемьсрѣша, срѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
срѣшсрѣшхъ, срѣшхьсрѣшсрѣшѹ, срѣшюсрѣшемасрѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
срѣшѧ, срѣшѫ, срѣшесрѣшсрѣшѫ, срѣшѧ, срѣшѹсрѣшеѭ, срѣшеѫ, срѣшеѧ, срѣшеюсрѣшсрѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
срѣшѧ, срѣшѫ, срѣшесрѣшь, срѣшъсрѣшамъ, срѣшамьсрѣшѧ, срѣше, срѣшѫсрѣшамсрѣшахъ, срѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
срѣшсрѣшѹ, срѣшюсрѣшамасрѣ, срѣшсрѣшаго, срѣшаего, срѣшааго, срѣшагосрѣшѹмѹ, срѣшѹемѹ, срѣшѹѹмѹ, срѣшѹмѹ, срѣшюмѹ, срѣшюемѹ, срѣшюѹмѹ, срѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
срѣсрѣшаго, срѣшаего, срѣшааго, срѣшагосрѣшмь, срѣшмь, срѣшмъ, срѣшмъсрѣшмь, срѣшмь, срѣшмъ, срѣшмъсрѣсрѣше, срѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
срѣшхъ, срѣшхъ, срѣшхь, срѣшхьсрѣшмъ, срѣшмъ, срѣшмьсрѣшѧѧ, срѣшее, срѣшѫѫсрѣшм, срѣшмсрѣшхъ, срѣшхъ, срѣшхьсрѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
срѣшѹю, срѣшююсрѣшма, срѣшмасрѣе, срѣ, срѣшее, срѣшесрѣшаго, срѣшаего, срѣшааго, срѣшагосрѣшѹмѹ, срѣшѹемѹ, срѣшѹѹмѹ, срѣшѹмѹ, срѣшюмѹ, срѣшюемѹ, срѣшюѹмѹ, срѣшюмѹсрѣе, срѣ, срѣшее, срѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
срѣшаго, срѣшаего, срѣшааго, срѣшагосрѣшмь, срѣшмь, срѣшмъ, срѣшмъсрѣшмь, срѣшмь, срѣшмъ, срѣшмъсрѣе, срѣ, срѣшее, срѣшесрѣшаꙗ, срѣшаѣ, срѣшаѧсрѣшхъ, срѣшхъ, срѣшхь, срѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
срѣшмъ, срѣшмъ, срѣшмьсрѣшаꙗ, срѣшаѣ, срѣшаѧсрѣшм, срѣшмсрѣшхъ, срѣшхъ, срѣшхьсрѣшсрѣшѹю, срѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
срѣшма, срѣшмасрѣшꙗ, срѣшѣ, срѣшаꙗсрѣшѧѧ, срѣшѧѩ, срѣшѫѫ, срѣшаѧ, срѣшее, срѣшеѥсрѣшсрѣшѫѫ, срѣшѫѭ, срѣшѧѧ, срѣшѧѩ, срѣшююсрѣшѫѫ, срѣшѫѭ, срѣшѧѧ, срѣшѧѩ, срѣшюю, срѣшеѭ, срѣшеѫ, срѣшеѧ, срѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
срѣшсрѣшꙗ, срѣшѣсрѣшѧѧ, срѣшѧѩ, срѣшѫѫ, срѣшаѧ, срѣшее, срѣшеѥсрѣшхъ, срѣшхъ, срѣшхь, срѣшхьсрѣшмъ, срѣшмъ, срѣшмь, срѣшмьсрѣшѧѧ, срѣшѧѩ, срѣшѫѫ, срѣшаѧ, срѣшее, срѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
срѣшм, срѣшмсрѣшхъ, срѣшхъ, срѣшхь, срѣшхьсрѣшсрѣшѹю, срѣшююсрѣшма, срѣшма
сръ -ꙑ прил 1. Осиротял, сиротен не оставлѭ васъ сръ. прдѫ къ вамъ М Йо 14.18 З А СК бѫдѫ снві его сірі СП 108.8 сѫд сірѹ і ніштю съмѣрена і ѹбога оправьдте С 81.3 срꙑ м ед сꙑр м мн [ὁ] ὀρφανός, οἱ ὀρφανοί Сирак, сираци сѫді сірѹмѹ  съмѣренѹмѹ СП 9.39 съмѩтѫтъ сѩ отъ ліца его. оца сірꙑіхъ.  сѫдьѩ вьдовць СП 67.6 2. Прен. Празен, пуст, без съдържание по стнѣ събравъшъ. беꙁ мѫжьства.  въ срѣхъ словесехъ беꙁ ѹма днъ С 335.22 остать срѹ Осиротяване ꙁде блаженꙑ ꙁ домѹ оца свого. по остат мѹ срѹ. не обратвъ сꙙ вьспꙙть С 547.2 Изч М З А СК СП С Гр ὀρφανός сіръ срь Нвб сир остар поет ОА ВА Срв сирот, сиротен ОА ВА БТР АР