Исторически речник
садѹк҄е  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
садѹк҄ѣ, садѹк҄есадѹк҄ѣꙗ, садѹк҄еꙗ, садѹк҄ѣа, садѹк҄еасадѹк҄ѣю, садѹк҄ею, садѹк҄ѣов, садѹк҄еов, садѹк҄ѣв, садѹк҄ев, садѹк҄ѣев, садѹк҄еевсадѹк҄ѣ, садѹк҄есадѹк҄ѣꙗ, садѹк҄еꙗ, садѹк҄ѣа, садѹк҄еасадѹк҄ѣемь, садѹк҄еемь, садѹк҄ѣмь, садѹк҄емь, садѹк҄ѣомь, садѹк҄еомь, садѹк҄ѣемъ, садѹк҄еемъ, садѹк҄ѣмъ, садѹк҄емъ, садѹк҄ѣомъ, садѹк҄еомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
садѹк҄ѣ, садѹк҄есадѹк҄ѣю, садѹк҄еюсадѹк҄ѣ, садѹк҄есадѹк҄ѣ, садѹк҄есадѹк҄ѣемъ, садѹк҄еемъ, садѹк҄ѣмъ, садѹк҄емъ, садѹк҄ѣомъ, садѹк҄еомъ, садѹк҄ѣемь, садѹк҄еемь, садѹк҄ѣмь, садѹк҄емь, садѹк҄ѣомь, садѹк҄еомьсадѹк҄ѣѩ, садѹк҄еѩ, садѹк҄ѣѧ, садѹк҄еѧ, садѹк҄ѣѫ, садѹк҄еѫ, садѹк҄ѣе, садѹк҄ее
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
садѹк҄ѣ, садѹк҄есадѹк҄ѣхъ, садѹк҄ехъ, садѹк҄ѣхь, садѹк҄ехьсадѹк҄ѣꙗ, садѹк҄еꙗ, садѹк҄ѣа, садѹк҄еасадѹк҄ѣю, садѹк҄еюсадѹк҄ѣема, садѹк҄еема, садѹк҄ѣма, садѹк҄ема, садѹк҄ѣома, садѹк҄еома
садѹк҄е -ꙗ м Садукей — член на религиозно–политическа група [по името на Садок, основателя на династията първосвещеници в ерусалимския храм] в Юдея [II—I в. пр. н. е.], състояща се от жреческа аристокрация ꙇ прстѫпьше фарсѣ  садѵке скѹшаѭште . просшѧ ꙁнаменѣ с нбсе. покаꙁат мъ М Мт 16.1 З вь ть день прстѫпшѧ къ немѹ глѭште садѹке. не бꙑт вьскрѣшеню М Мт 22.23 ЗI фарсе же слꙑшавъше ѣко срам садѹкеѩ. събрашѧ сѧ въ кѹпѣ М Мт 22.34 З М З А Гр Σαδδουκαῖος От евр ЛИ Sadoq садѵке Нвб садукей остар ОА ВА АК