Исторически речник
содома  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
-----содома
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
содомъ, содомьсодомомъ, содомомьсодомꙑсодомѣхъ, содомѣхь, содомохъ, содомохь--
NnDu
-
содома ср мн МИ Содом — град в долината Сидим, до южната част на Мъртво море, разрушен едновременно с Гомора [Бит 19.1— 29]  тꙑ каперънаѹмъ. вьꙁнесꙑ сѧ до нбсе до ада съндеш. ꙁане аште въ содомѣхъ бѫ слꙑ бꙑвъшѧѩ вь тебѣ. прѣбꙑлꙑ бѫ до (дьнес)ьнѣго дьне М Мт 11.23 З Изч М З Гр τὰ Σόδομα От евр МИ S ědom Нвб Содом МИ ОА АК