Исторически речник
съпѧт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпѧтсъпьнѫ, съпънѫ, съпьнѹ, съпънѹсъпьнеш, съпънешсъпьнетъ, съпънетъ, съпьнеть, съпънеть, съпьнет, съпънетсъпьнемъ, съпънемъ, съпьнемь, съпънемь, съпьнем, съпънем, съпьнемо, съпънемосъпьнете, съпънете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпьнѫтъ, съпънѫтъ, съпьнѹтъ, съпънѹтъ, съпьнѫть, съпънѫть, съпьнѹть, съпънѹть, съпьнѫт, съпънѫт, съпьнѹт, съпънѹтсъпьневѣ, съпъневѣсъпьнета, съпънетасъпьнете, съпънетесъпьн, съпънсъпьн, съпън
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпьнѣмъ, съпънѣмъ, съпьнѣмь, съпънѣмь, съпьнѣм, съпънѣмсъпьнѣте, съпънѣтесъпьнѣвѣ, съпънѣвѣсъпьнѣта, съпънѣтасъпѧхъ, съпѧсъ, съпѧхь, съпѧсь, съпѧхсъпѧ, съпѧтъ, съпѧть
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съпѧ, съпѧтъ, съпѧтьсъпѧсомъ, съпѧхомъ, съпѧсомь, съпѧхомь, съпѧхом, съпѧхмꙑсъпѧстесъпѧшѧ, съпѧсѧ, съпѧшѫ, съпѧша, съпѧше, съпѧхѫсъпѧсовѣ, съпѧховѣсъпѧста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съпѧстесъпьнѣахъ, съпьнѣхъ, съпънѣахъ, съпънѣхъ, съпьнѣахь, съпьнѣхь, съпънѣахь, съпънѣхь, съпьнѣах, съпьнѣх, съпънѣах, съпънѣхсъпьнѣаше, съпьнѣше, съпънѣаше, съпънѣшесъпьнѣаше, съпьнѣше, съпънѣаше, съпънѣшесъпьнѣахомъ, съпьнѣхомъ, съпънѣахомъ, съпънѣхомъ, съпьнѣахомь, съпьнѣхомь, съпънѣахомь, съпънѣхомь, съпьнѣахом, съпьнѣхом, съпънѣахом, съпънѣхомсъпьнѣашете, съпьнѣшете, съпънѣашете, съпънѣшете, съпьнѣасте, съпьнѣсте, съпънѣасте, съпънѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съпьнѣахѫ, съпьнѣхѫ, съпънѣахѫ, съпънѣхѫ, съпьнѣахѹ, съпьнѣхѹ, съпънѣахѹ, съпънѣхѹсъпьнѣаховѣ, съпьнѣховѣ, съпънѣаховѣ, съпънѣховѣсъпьнѣашета, съпьнѣшета, съпънѣашета, съпънѣшета, съпьнѣаста, съпьнѣста, съпънѣаста, съпънѣстасъпьнѣашете, съпьнѣшете, съпънѣашете, съпънѣшете, съпьнѣасте, съпьнѣсте, съпънѣасте, съпънѣсте
съпѧт -съпьнѫ -съпьнеш св 1. Спъна, препъна ті съпѩті бꙑшѩ і падѫ. мꙑ же въстахъмъ і прості бꙑхомъ СП 19.9 2. Прен. Победя, надвия, разгромя съпѩлъ есі въсѩ въстаѭщѩ на мѩ СП 17.40 3. Прич. мин. страд. като същ. съпѧт м мн [οἱ] πεπεδημένοι Тези, които са свързани, оковани съвꙙꙁанъ бꙑстъ. вꙙжꙙ въ облацѣхъ водъ.  рѣшꙙ сьпꙙтꙑѧ мѫжьствомъ С 431.25 Изч СП С Гр συμποδίζω съпѩт съпѩті сьпꙙт Нвб спъна [се] ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА спинам диал ДА спънат ’свързан, завързан АК ДА скован АК ДА