Исторически речник
съдрѹжт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съдрѹжтсъдрѹжѫ, съдрѹжѹсъдрѹжшсъдрѹжтъ, съдрѹжть, съдрѹжтсъдрѹжмъ, съдрѹжмь, съдрѹжм, съдрѹжмосъдрѹжте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съдрѹжѧтъ, съдрѹжѧть, съдрѹжѧтсъдрѹжвѣсъдрѹжтасъдрѹжтесъдрѹжсъдрѹж
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съдрѹжмъ, съдрѹжмь, съдрѹжмсъдрѹжтесъдрѹжвѣсъдрѹжтасъдрѹжхъ, съдрѹжхь, съдрѹжхсъдрѹж
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съдрѹжсъдрѹжхомъ, съдрѹжхомь, съдрѹжхом, съдрѹжхмꙑсъдрѹжстесъдрѹжшѧ, съдрѹжшѫ, съдрѹжша, съдрѹжше, съдрѹжхѫсъдрѹжховѣсъдрѹжста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съдрѹжстесъдрѹжаахъ, съдрѹжахъ, съдрѹжаахь, съдрѹжахь, съдрѹжаах, съдрѹжахсъдрѹжааше, съдрѹжашесъдрѹжааше, съдрѹжашесъдрѹжаахомъ, съдрѹжахомъ, съдрѹжаахомь, съдрѹжахомь, съдрѹжаахом, съдрѹжахомсъдрѹжаашете, съдрѹжашете, съдрѹжаасте, съдрѹжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съдрѹжаахѫ, съдрѹжахѫ, съдрѹжаахѹ, съдрѹжахѹсъдрѹжааховѣ, съдрѹжаховѣсъдрѹжаашета, съдрѹжашета, съдрѹжааста, съдрѹжастасъдрѹжаашете, съдрѹжашете, съдрѹжаасте, съдрѹжасте
съдрѹжт -съдрѹжѫ -съдрѹжш св Сдружа, направя някого другар с някого да  съ агг҄елꙑ  съ аггельскомь владꙑкоѭ. да тꙙ съдрѹжтъ врага сѫшта  ратьнка С 422.5 Изч С Гр φίλον ποιέω Нвб съдружа се остар ВА НТ сдружа [се] ОА НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА