Исторически речник
свѧтьба  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
свѧтъба, свѧтьба, свѧтбасвѧтъбꙑ, свѧтьбꙑ, свѧтбꙑ, свѧтъбѫ, свѧтьбѫ, свѧтбѫсвѧтъбѣ, свѧтьбѣ, свѧтбѣсвѧтъбѫ, свѧтьбѫ, свѧтбѫ, свѧтъбѹ, свѧтьбѹ, свѧтбѹсвѧтьбоѭ, свѧтьбоѫ, свѧтьбоѧ, свѧтьбою, свѧтъбоѭ, свѧтъбоѫ, свѧтъбоѧ, свѧтъбою, свѧтбоѭ, свѧтбоѫ, свѧтбоѧ, свѧтбоюсвѧтъбѣ, свѧтьбѣ, свѧтбѣ
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
свѧтъбо, свѧтьбо, свѧтбосвѧтъбꙑ, свѧтьбꙑ, свѧтбꙑсвѧтьбъ, свѧтебъ, свѧтъбъ, свѧтьбь, свѧтебь, свѧтъбьсвѧтьбамъ, свѧтьбамь, свѧтъбамъ, свѧтъбамь, свѧтбамъ, свѧтбамьсвѧтьбам, свѧтъбам, свѧтбамсвѧтьбахъ, свѧтьбахь, свѧтъбахъ, свѧтъбахь, свѧтбахъ, свѧтбахь
NfOuNfGuNfDu
свѧтъбѣ, свѧтьбѣ, свѧтбѣсвѧтъбѹ, свѧтьбѹ, свѧтбѹсвѧтъбама, свѧтьбама, свѧтбама
свѧтьба -ꙑ ж Освещение, приемане на светост, освещаване тꙑ бо ес стъба наша. ꙇ тебѣ славѫ въсꙑлаемъ оцю СЕ 6а 20 влко гі бже. прꙁꙑваѩ праведьнкꙑ на стъбѫ. ꙇ грѣшънкꙑ на покаане СЕ 74а 12 ....(ст)ъба(......)е [свѧтьба, Мирчев, Кодов, Индекс, с. 250] естъ Е 17б 4 Изч Е СЕ Гр ἁγιασμός свѧтъба Нвб святба остар ВА