Исторически речник
сꙑньнъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сꙑньнъ, сꙑньньсꙑньнасꙑньнѹсꙑньнъ, сꙑньньсꙑньнасꙑньномь, сꙑньномъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сꙑньнѣсꙑньне, сꙑньнꙑсꙑньнсꙑньнъ, сꙑньньсꙑньномъ, сꙑньномьсꙑньнꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сꙑньнꙑсꙑньнѣхъ, сꙑньнѣхьсꙑньнасꙑньнѹсꙑньномасꙑньно
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сꙑньнасꙑньнѹсꙑньносꙑньнасꙑньномь, сꙑньномъсꙑньнѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сꙑньнасꙑньнъ, сꙑньньсꙑньномъ, сꙑньномьсꙑньнасꙑньнꙑсꙑньнѣхъ, сꙑньнѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сꙑньнѣсꙑньнѹсꙑньномасꙑньнасꙑньнꙑ, сꙑньнѫсꙑньнѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сꙑньнѫ, сꙑньнѹсꙑньноѭ, сꙑньноѫ, сꙑньноѧ, сꙑньноюсꙑньнѣсꙑньнꙑсꙑньнъ, сꙑньньсꙑньнамъ, сꙑньнамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сꙑньнꙑсꙑньнамсꙑньнахъ, сꙑньнахьсꙑньнѣсꙑньнѹсꙑньнама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
сꙑньнꙑ, сꙑньнꙑ, сꙑньносꙑньнаго, сꙑньнаего, сꙑньнааго, сꙑньнаго, сꙑньного, сꙑньнога, сꙑньнгосꙑньнѹмѹ, сꙑньнѹемѹ, сꙑньнѹѹмѹ, сꙑньнѹмѹ, сꙑньноомѹ, сꙑньномѹ, сꙑньноѹмѹ, сꙑньнмѹсꙑньнꙑ, сꙑньнꙑ, сꙑньносꙑньнаго, сꙑньнаего, сꙑньнааго, сꙑньнаго, сꙑньного, сꙑньнога, сꙑньнгосꙑньнꙑмь, сꙑньнꙑмь, сꙑньнꙑмъ, сꙑньнꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
сꙑньнѣмь, сꙑньнѣемь, сꙑньнѣѣмь, сꙑньнѣамь, сꙑньнѣмь, сꙑньнѣмъ, сꙑньнѣемъ, сꙑньнѣѣмъ, сꙑньнѣамъ, сꙑньнѣмъ, сꙑньномь, сꙑньномъсꙑньнꙑ, сꙑньнꙑ, сꙑньносꙑньнсꙑньнꙑхъ, сꙑньнꙑхъ, сꙑньнꙑхь, сꙑньнꙑхь, сꙑньнѣхъ, сꙑньнѣхьсꙑньнꙑмъ, сꙑньнꙑмъ, сꙑньнꙑмь, сꙑньнꙑмь, сꙑньнѣмъ, сꙑньнѣмьсꙑньнꙑѧ, сꙑньнꙑꙗ, сꙑньнꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
сꙑньнꙑм, сꙑньнꙑмсꙑньнꙑхъ, сꙑньнꙑхъ, сꙑньнꙑхь, сꙑньнꙑхьсꙑньнаꙗ, сꙑньнаа, сꙑньнаѣсꙑньнѹю, сꙑньноюсꙑньнꙑма, сꙑньнꙑмасꙑньно, сꙑньное
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
сꙑньнаго, сꙑньнаего, сꙑньнааго, сꙑньнаго, сꙑньного, сꙑньнога, сꙑньнгосꙑньнѹмѹ, сꙑньнѹемѹ, сꙑньнѹѹмѹ, сꙑньнѹмѹ, сꙑньноомѹ, сꙑньномѹ, сꙑньноѹмѹ, сꙑньнмѹсꙑньно, сꙑньноесꙑньнаго, сꙑньннаего, сꙑньнааго, сꙑньнаго, сꙑньного, сꙑньнога, сꙑньнгосꙑньнꙑмь, сꙑньнꙑмь, сꙑньнꙑмъ, сꙑньнꙑмъсꙑньнѣмь, сꙑньнѣемь, сꙑньнѣѣмь, сꙑньнѣамь, сꙑньнѣмь, сꙑньнѣмъ, сꙑньнѣемъ, сꙑньнѣѣмъ, сꙑньнѣамъ, сꙑньнѣмъ, сꙑньномь, сꙑньномъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
сꙑньно, сꙑньноесꙑньнаꙗ, сꙑньнаа, сꙑньнаѣ, сꙑньнаѧсꙑньнꙑхъ, сꙑньнꙑхъ, сꙑньнꙑхь, сꙑньнꙑхь, сꙑньнѣхъ, сꙑньнѣхьсꙑньнꙑмъ, сꙑньнꙑмъ, сꙑньнꙑмь, сꙑньнꙑмь, сꙑньнѣмъ, сꙑньнѣмьсꙑньнаꙗ, сꙑньнаа, сꙑньнаѣ, сꙑньнаѧсꙑньнꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
сꙑньнꙑхъ, сꙑньнꙑхъ, сꙑньнꙑхь, сꙑньнꙑхьсꙑньнѣсꙑньнѹю, сꙑньноюсꙑньнꙑма, сꙑньнꙑмасꙑньнаꙗ, сꙑньнаа, сꙑньнаѣ, сꙑньнаѧсꙑньнꙑѧ, сꙑньнꙑꙗ, сꙑньнѫѭ, сꙑньнꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
сꙑньнѣ, сꙑньносꙑньнѫѭ, сꙑньнѹю, сꙑньноѭ, сꙑньноюсꙑньнѫѭ, сꙑньноѫ, сꙑньноѧ, сꙑньноюсꙑньнѣсꙑньнꙑѧ, сꙑньнꙑꙗ, сꙑньнꙑесꙑньнꙑхъ, сꙑньнꙑхъ, сꙑньнѣхъ, сꙑньнꙑхь, сꙑньнꙑхь, сꙑньнѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
сꙑньнꙑмъ, сꙑньнꙑмъ, сꙑньнѣмъ, сꙑньнꙑмь, сꙑньнꙑмь, сꙑньнѣмьсꙑньнꙑѧ, сꙑньнꙑꙗ, сꙑньнꙑесꙑньнꙑм, сꙑньнꙑмсꙑньнꙑхъ, сꙑньнꙑхъ, сꙑньнꙑхь, сꙑньнꙑхьсꙑньнѣсꙑньнѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
сꙑньнꙑма, сꙑньнꙑмасꙑньнѣ, сꙑньнѣшсꙑньнѣшасꙑньнѣшѹ, сꙑньнѣшюсꙑньнѣсꙑньнѣша
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
сꙑньнѣшемь, сꙑньнѣшемъсꙑньнѣшсꙑньнѣсꙑньнѣше, сꙑньнѣшсꙑньнѣшь, сꙑньнѣшъсꙑньнѣшемъ, сꙑньнѣшемь
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
сꙑньнѣшѧсꙑньнѣшсꙑньнѣшхъ, сꙑньнѣшхьсꙑньнѣшасꙑньнѣшѹ, сꙑньнѣшюсꙑньнѣшема
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
сꙑньнѣе, сꙑньнѣ, сꙑньнѣшесꙑньнѣшасꙑньнѣшѹ, сꙑньнѣшюсꙑньнѣе, сꙑньнѣ, сꙑньнѣшесꙑньнѣшасꙑньнѣшемь, сꙑньнѣшемъ
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
сꙑньнѣшсꙑньнѣе, сꙑньнѣсꙑньнѣша, сꙑньнѣшсꙑньнѣшь, сꙑньнѣшъсꙑньнѣшемъ, сꙑньнѣшемьсꙑньнѣша, сꙑньнѣш
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
сꙑньнѣшсꙑньнѣшхъ, сꙑньнѣшхьсꙑньнѣшсꙑньнѣшѹ, сꙑньнѣшюсꙑньнѣшемасꙑньнѣш
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
сꙑньнѣшѧ, сꙑньнѣшѫ, сꙑньнѣшесꙑньнѣшсꙑньнѣшѫ, сꙑньнѣшѧ, сꙑньнѣшѹсꙑньнѣшеѭ, сꙑньнѣшеѫ, сꙑньнѣшеѧ, сꙑньнѣшеюсꙑньнѣшсꙑньнѣш
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
сꙑньнѣшѧ, сꙑньнѣшѫ, сꙑньнѣшесꙑньнѣшь, сꙑньнѣшъсꙑньнѣшамъ, сꙑньнѣшамьсꙑньнѣшѧ, сꙑньнѣше, сꙑньнѣшѫсꙑньнѣшамсꙑньнѣшахъ, сꙑньнѣшахь
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
сꙑньнѣшсꙑньнѣшѹ, сꙑньнѣшюсꙑньнѣшамасꙑньнѣ, сꙑньнѣшсꙑньнѣшаго, сꙑньнѣшаего, сꙑньнѣшааго, сꙑньнѣшагосꙑньнѣшѹмѹ, сꙑньнѣшѹемѹ, сꙑньнѣшѹѹмѹ, сꙑньнѣшѹмѹ, сꙑньнѣшюмѹ, сꙑньнѣшюемѹ, сꙑньнѣшюѹмѹ, сꙑньнѣшюмѹ
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
сꙑньнѣсꙑньнѣшаго, сꙑньнѣшаего, сꙑньнѣшааго, сꙑньнѣшагосꙑньнѣшмь, сꙑньнѣшмь, сꙑньнѣшмъ, сꙑньнѣшмъсꙑньнѣшмь, сꙑньнѣшмь, сꙑньнѣшмъ, сꙑньнѣшмъсꙑньнѣсꙑньнѣше, сꙑньнѣш
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
сꙑньнѣшхъ, сꙑньнѣшхъ, сꙑньнѣшхь, сꙑньнѣшхьсꙑньнѣшмъ, сꙑньнѣшмъ, сꙑньнѣшмьсꙑньнѣшѧѧ, сꙑньнѣшее, сꙑньнѣшѫѫсꙑньнѣшм, сꙑньнѣшмсꙑньнѣшхъ, сꙑньнѣшхъ, сꙑньнѣшхьсꙑньнѣшаꙗ
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
сꙑньнѣшѹю, сꙑньнѣшююсꙑньнѣшма, сꙑньнѣшмасꙑньнѣе, сꙑньнѣ, сꙑньнѣшее, сꙑньнѣшесꙑньнѣшаго, сꙑньнѣшаего, сꙑньнѣшааго, сꙑньнѣшагосꙑньнѣшѹмѹ, сꙑньнѣшѹемѹ, сꙑньнѣшѹѹмѹ, сꙑньнѣшѹмѹ, сꙑньнѣшюмѹ, сꙑньнѣшюемѹ, сꙑньнѣшюѹмѹ, сꙑньнѣшюмѹсꙑньнѣе, сꙑньнѣ, сꙑньнѣшее, сꙑньнѣше
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
сꙑньнѣшаго, сꙑньнѣшаего, сꙑньнѣшааго, сꙑньнѣшагосꙑньнѣшмь, сꙑньнѣшмь, сꙑньнѣшмъ, сꙑньнѣшмъсꙑньнѣшмь, сꙑньнѣшмь, сꙑньнѣшмъ, сꙑньнѣшмъсꙑньнѣе, сꙑньнѣ, сꙑньнѣшее, сꙑньнѣшесꙑньнѣшаꙗ, сꙑньнѣшаѣ, сꙑньнѣшаѧсꙑньнѣшхъ, сꙑньнѣшхъ, сꙑньнѣшхь, сꙑньнѣшхь
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
сꙑньнѣшмъ, сꙑньнѣшмъ, сꙑньнѣшмьсꙑньнѣшаꙗ, сꙑньнѣшаѣ, сꙑньнѣшаѧсꙑньнѣшм, сꙑньнѣшмсꙑньнѣшхъ, сꙑньнѣшхъ, сꙑньнѣшхьсꙑньнѣшсꙑньнѣшѹю, сꙑньнѣшюю
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
сꙑньнѣшма, сꙑньнѣшмасꙑньнѣшꙗ, сꙑньнѣшѣ, сꙑньнѣшаꙗсꙑньнѣшѧѧ, сꙑньнѣшѧѩ, сꙑньнѣшѫѫ, сꙑньнѣшаѧ, сꙑньнѣшее, сꙑньнѣшеѥсꙑньнѣшсꙑньнѣшѫѫ, сꙑньнѣшѫѭ, сꙑньнѣшѧѧ, сꙑньнѣшѧѩ, сꙑньнѣшююсꙑньнѣшѫѫ, сꙑньнѣшѫѭ, сꙑньнѣшѧѧ, сꙑньнѣшѧѩ, сꙑньнѣшюю, сꙑньнѣшеѭ, сꙑньнѣшеѫ, сꙑньнѣшеѧ, сꙑньнѣшею
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
сꙑньнѣшсꙑньнѣшꙗ, сꙑньнѣшѣсꙑньнѣшѧѧ, сꙑньнѣшѧѩ, сꙑньнѣшѫѫ, сꙑньнѣшаѧ, сꙑньнѣшее, сꙑньнѣшеѥсꙑньнѣшхъ, сꙑньнѣшхъ, сꙑньнѣшхь, сꙑньнѣшхьсꙑньнѣшмъ, сꙑньнѣшмъ, сꙑньнѣшмь, сꙑньнѣшмьсꙑньнѣшѧѧ, сꙑньнѣшѧѩ, сꙑньнѣшѫѫ, сꙑньнѣшаѧ, сꙑньнѣшее, сꙑньнѣшеѥ
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
сꙑньнѣшм, сꙑньнѣшмсꙑньнѣшхъ, сꙑньнѣшхъ, сꙑньнѣшхь, сꙑньнѣшхьсꙑньнѣшсꙑньнѣшѹю, сꙑньнѣшююсꙑньнѣшма, сꙑньнѣшма
сꙑньнъ -ꙑ прил Крепостен; който се отнася до крепостта, до кулата въ днъ же отъ дꙿн стоѧштѹ стѹѹмѹ на въсходѣ сꙑньнѣмь. по слѹжꙿбѣ црьквьнѣ. напрасно облакъ покрꙑ го свѣтьлъ С 570.6 Изч С Нвб Ø