Исторически речник
сꙑнобожьствь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сꙑнобожьств, сꙑнобожеств, сꙑнобожъств, сꙑнобожств, сꙑнобожьствь, сꙑнобожествь, сꙑнобожъствь, сꙑнобожствьсꙑнобожьствꙗ, сꙑнобожествꙗ, сꙑнобожъствꙗ, сꙑнобожствꙗ, сꙑнобожьства, сꙑнобожества, сꙑнобожъства, сꙑнобожства, сꙑнобожьствьꙗ, сꙑнобожествьꙗ, сꙑнобожъствьꙗ, сꙑнобожствьꙗсꙑнобожьствю, сꙑнобожествю, сꙑнобожъствю, сꙑнобожствю, сꙑнобожьствѹ, сꙑнобожествѹ, сꙑнобожъствѹ, сꙑнобожствѹ, сꙑнобожьствью, сꙑнобожествью, сꙑнобожъствью, сꙑнобожствьюсꙑнобожьствмь, сꙑнобожъствмь, сꙑнобожствмь, сꙑнобожьствьмь, сꙑнобожъствьмь, сꙑнобожствьмь, сꙑнобожьствмъ, сꙑнобожъствмъ, сꙑнобожствмъ, сꙑнобожьствьмъ, сꙑнобожъствьмъ, сꙑнобожствьмъ, сꙑнобожьствмь, сꙑнобожъствмь, сꙑнобожствмь, сꙑнобожьствмъ, сꙑнобожъствмъ, сꙑнобожствмъсꙑнобожьств, сꙑнобожъств, сꙑнобожств, сꙑнобожьствь, сꙑнобожъствь, сꙑнобожствь, сꙑнобожьств, сꙑнобожъств, сꙑнобожствсꙑнобожьствꙗ, сꙑнобожествꙗ, сꙑнобожъствꙗ, сꙑнобожствꙗ, сꙑнобожьства, сꙑнобожества, сꙑнобожъства, сꙑнобожства, сꙑнобожьствьꙗ, сꙑнобожествьꙗ, сꙑнобожъствьꙗ, сꙑнобожствьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сꙑнобожьств, сꙑнобожъств, сꙑнобожств, сꙑнобожьствь, сꙑнобожъствь, сꙑнобожствь, сꙑнобожьстве, сꙑнобожъстве, сꙑнобожстве, сꙑнобожствсꙑнобожьствмъ, сꙑнобожъствмъ, сꙑнобожствмъ, сꙑнобожьствьмъ, сꙑнобожъствьмъ, сꙑнобожствьмъ, сꙑнобожьствмь, сꙑнобожъствмь, сꙑнобожствмь, сꙑнобожьствьмь, сꙑнобожъствьмь, сꙑнобожствьмь, сꙑнобожьствмъ, сꙑнобожъствмъ, сꙑнобожствмъ, сꙑнобожьствмь, сꙑнобожъствмь, сꙑнобожствмьсꙑнобожьств, сꙑнобожъств, сꙑнобожств, сꙑнобожьствь, сꙑнобожъствь, сꙑнобожствь, сꙑнобожьств, сꙑнобожъств, сꙑнобожствсꙑнобожьствхъ, сꙑнобожъствхъ, сꙑнобожствхъ, сꙑнобожьствьхъ, сꙑнобожъствьхъ, сꙑнобожствьхъ, сꙑнобожьствхь, сꙑнобожъствхь, сꙑнобожствхь, сꙑнобожьствьхь, сꙑнобожъствьхь, сꙑнобожствьхь, сꙑнобожьствхъ, сꙑнобожъствхъ, сꙑнобожствхъ, сꙑнобожьствхь, сꙑнобожъствхь, сꙑнобожствхьсꙑнобожьств, сꙑнобожъств, сꙑнобожств, сꙑнобожьствь, сꙑнобожъствь, сꙑнобожствь, сꙑнобожьств, сꙑнобожъств, сꙑнобожствсꙑнобожьствю, сꙑнобожествю, сꙑнобожъствю, сꙑнобожствю, сꙑнобожьствѹ, сꙑнобожествѹ, сꙑнобожъствѹ, сꙑнобожствѹ, сꙑнобожьствью, сꙑнобожествью, сꙑнобожъствью, сꙑнобожствью
NnDu
сꙑнобожьствма, сꙑнобожъствма, сꙑнобожствма, сꙑнобожьствма, сꙑнобожъствма, сꙑнобожствма, сꙑнобожьствма, сꙑнобожъствма, сꙑнобожствма
сꙑнобожьствь -ꙗ ср Осиновение Божие благословьнъ грꙙдъ съмрьт проклꙙтъ. а въскръсенꙗ намъ обновтъ. работꙑ ꙁбавтъ. а сꙑнобожьствꙗ податъ С 342.12 Изч С Гр υἱοϑεσία сꙑнобожьств Нвб Срв син