Исторически речник
съпасат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съпасат сѧсъпасаѭ, съпасаѫ, съпасаѧ, съпасаюсъпасаш, съпасаеш, съпасаашсъпасатъ, съпасаетъ, съпасаатъ, съпасать, съпасаеть, съпасаать, съпасат, съпасает, съпасаатсъпасамъ, съпасаемъ, съпасаамъ, съпасамь, съпасаемь, съпасаамь, съпасам, съпасаем, съпасаам, съпасамо, съпасаемо, съпасаамосъпасате, съпасаете, съпасаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съпасаѭтъ, съпасаѫтъ, съпасаѧтъ, съпасаютъ, съпасаѭть, съпасаѫть, съпасаѧть, съпасають, съпасаѭт, съпасаѫт, съпасаѧт, съпасаютсъпасавѣ, съпасаевѣ, съпасаавѣсъпасата, съпасаета, съпасаатасъпасате, съпасаете, съпасаатесъпасасъпаса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съпасамъ, съпасамь, съпасамсъпасатесъпасавѣсъпасатасъпасахъ, съпасахь, съпасахсъпаса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съпасасъпасахомъ, съпасахомь, съпасахом, съпасахмꙑсъпасастесъпасашѧ, съпасашѫ, съпасаша, съпасаше, съпасахѫсъпасаховѣсъпасаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съпасастесъпасаахъ, съпасахъ, съпасаахь, съпасахь, съпасаах, съпасахсъпасааше, съпасашесъпасааше, съпасашесъпасаахомъ, съпасахомъ, съпасаахомь, съпасахомь, съпасаахом, съпасахомсъпасаашете, съпасашете, съпасаасте, съпасасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съпасаахѫ, съпасахѫ, съпасаахѹ, съпасахѹсъпасааховѣ, съпасаховѣсъпасаашета, съпасашета, съпасааста, съпасастасъпасаашете, съпасашете, съпасаасте, съпасасте
съпасат сѧ -съпасаѭ сѧ -съпасаш сѧ несв Спасявам се; намирам спасение, опрощение на греховете си кꙿто трѹждаѩ сѧ. ꙇ пррщѧ къ прстанщю семѹ не спаетꙿ сѧ СЕ 84а 1 аште бо праведънꙑ едва съпасатъ сꙙ. неьствꙑ  грѣшънꙑ кꙿде автъ сꙙ С 128.8—9 вьсѣкъ бо сътрьпѣвꙑ съпасатъ сѧ вь вѣкꙑ С 159.28 вѣрѹѭ псанѹѹмѹ  спасаѭ сꙙ С 501.27 Прич. сег. деят. съпасаѭще сѧ м мн οἱ σῳζόμενοι Хората, които ще намерят спасение от греховете си рее же еднъ къ немѹ г аште мало естъ съпсаѭштхъ сѧ М Лк 13.23 Изч М З А СК СЕ С Гр σῴζομαι διασῴζομαι спасат сꙙ Вж. при съпасат Нвб