Исторически речник
скоръф  
скоръф вж скоръп