Исторически речник
семел  [+]
NfosNfgsNfdsNfasNfisNfls
семел, семелсемелѩ, семелѧ, семелѫ, семелесемел, семелсемелѭ, семелѫ, семелѧ, семелюсемелѭ, семелеѫ, семелеѧ, семелеюсемел, семел
NfvsNfOpNfgpNfdpNfipNflp
семел, семел-----
NfOuNfGuNfDu
---
семел ж ЛИ Семѐла — в старогръцката митология дъщеря на Кадъм и Хармония, майка на Дионис такожде же  донусь. наротꙑ вашь богъ. нѣ л ї тъ отъ блѫда родлъ сꙙ. бꙑвъ отъ семелѧ кадꙿмовꙑ С 8.9 Изч С Гр Σεμέλη