Исторически речник
сътѫжат с [сѧ]  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сътѫжат с [сѧ]сътѫжаѭ, сътѫжаѫ, сътѫжаѧ, сътѫжаюсътѫжаш, сътѫжаеш, сътѫжаашсътѫжатъ, сътѫжаетъ, сътѫжаатъ, сътѫжать, сътѫжаеть, сътѫжаать, сътѫжат, сътѫжает, сътѫжаатсътѫжамъ, сътѫжаемъ, сътѫжаамъ, сътѫжамь, сътѫжаемь, сътѫжаамь, сътѫжам, сътѫжаем, сътѫжаам, сътѫжамо, сътѫжаемо, сътѫжаамосътѫжате, сътѫжаете, сътѫжаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сътѫжаѭтъ, сътѫжаѫтъ, сътѫжаѧтъ, сътѫжаютъ, сътѫжаѭть, сътѫжаѫть, сътѫжаѧть, сътѫжають, сътѫжаѭт, сътѫжаѫт, сътѫжаѧт, сътѫжаютсътѫжавѣ, сътѫжаевѣ, сътѫжаавѣсътѫжата, сътѫжаета, сътѫжаатасътѫжате, сътѫжаете, сътѫжаатесътѫжасътѫжа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сътѫжамъ, сътѫжамь, сътѫжамсътѫжатесътѫжавѣсътѫжатасътѫжахъ, сътѫжахь, сътѫжахсътѫжа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сътѫжасътѫжахомъ, сътѫжахомь, сътѫжахом, сътѫжахмꙑсътѫжастесътѫжашѧ, сътѫжашѫ, сътѫжаша, сътѫжаше, сътѫжахѫсътѫжаховѣсътѫжаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сътѫжастесътѫжаахъ, сътѫжахъ, сътѫжаахь, сътѫжахь, сътѫжаах, сътѫжахсътѫжааше, сътѫжашесътѫжааше, сътѫжашесътѫжаахомъ, сътѫжахомъ, сътѫжаахомь, сътѫжахомь, сътѫжаахом, сътѫжахомсътѫжаашете, сътѫжашете, сътѫжаасте, сътѫжасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сътѫжаахѫ, сътѫжахѫ, сътѫжаахѹ, сътѫжахѹсътѫжааховѣ, сътѫжаховѣсътѫжаашета, сътѫжашета, сътѫжааста, сътѫжастасътѫжаашете, сътѫжашете, сътѫжаасте, сътѫжасте
сътѫжат с [сѧ] -сътѫжаѭ с [сѧ] -сътѫжаш с [сѧ] несв Отстъпвам, поддавам се, унивам, падам духом глааше же  пртъѫ къ нмь. како подобаатъ въсегда молт сѧ. ꙇ не сътѫжат с М Лк 18.1 Изч М З Гр ἐγκακέω Нвб Срв стъжни ми се диал НТ стънжен прил диал ЕтМл