Исторически речник
сладьцѣ  
сладьцѣ нареч С удоволствие, охотно, на драго сърце, радостно вдѣаше же ꙗ сладьцѣ тръпꙙшта С 213.12—13 тъгда томтел҄ь сладьцѣ прмъ вадвъшꙙѧ тꙑѧ. отъвѣшта глагол҄ꙙ шъдъше прведѣте м  С 215.11 въкꙋсвъше вна. да аште добро бѫдетъ. то сладьцѣ пѭтъ отъ н҄его  вьꙁвеселꙙтъ сꙙ С 267.11  нꙑнꙗ пото сьндохомꙑ сꙙ вьс слꙑшатъ нѣто о крьстѣ ... прѣдъ сѫдꙗм многашꙿд. прѣдъстолꙗ съподобьꙗм. прѣдъ їсѹсом же сладьцѣ стоѧште С 431.13 Изч С Гр ἡδέως ἀσμένως γνησίως Вж. при сладъко Нвб