Исторически речник
стрьмоглавь  
стрьмоглавь нареч Надолу с главата шесть вонъ пѡнꙗ ношаахѫ стрьмоглавь С 137.17—18  съвꙙꙁавъше стааго артемона стръмоглавь С 234.7— 8 Изч С Гр κατὰ κεφαλῆς стръмоглавь Нвб стръмоглаво НГер ЕА стремоглав, стремоглаво, стремглаво ОА ЕтМл БТР АР