Исторически речник
състарѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
състарѣт сѧсъстарѣѭ, състарѣѫ, състарѣѧ, състарѣюсъстарѣш, състарѣешсъстарѣтъ, състарѣетъ, състарѣть, състарѣеть, състарѣт, състарѣетсъстарѣмъ, състарѣемъ, състарѣмь, състарѣемь, състарѣм, състарѣем, състарѣмо, състарѣемосъстарѣте, състарѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
състарѣѭтъ, състарѣѫтъ, състарѣѧтъ, състарѣютъ, състарѣѭть, състарѣѫть, състарѣѧть, състарѣють, състарѣѭт, състарѣѫт, състарѣѧт, състарѣютсъстарѣвѣ, състарѣевѣсъстарѣта, състарѣетасъстарѣте, състарѣетесъстарѣсъстарѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
състарѣмъ, състарѣмь, състарѣмсъстарѣтесъстарѣвѣсъстарѣтасъстарѣхъ, състарѣхь, състарѣхсъстарѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
състарѣсъстарѣхомъ, състарѣхомь, състарѣхом, състарѣхмꙑсъстарѣстесъстарѣшѧ, състарѣшѫ, състарѣша, състарѣше, състарѣхѫсъстарѣховѣсъстарѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
състарѣстесъстарѣахъ, състарѣхъ, състарѣахь, състарѣхь, състарѣах, състарѣхсъстарѣаше, състарѣшесъстарѣаше, състарѣшесъстарѣахомъ, състарѣхомъ, състарѣахомь, състарѣхомь, състарѣахом, състарѣхомсъстарѣашете, състарѣшете, състарѣасте, състарѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
състарѣахѫ, състарѣхѫ, състарѣахѹ, състарѣхѹсъстарѣаховѣ, състарѣховѣсъстарѣашета, състарѣшета, състарѣаста, състарѣстасъстарѣашете, състарѣшете, състарѣасте, състарѣсте
състарѣт сѧ -състарѣѭ сѧ -състарѣш сѧ св Състаря се, стана стар, остарея егда же състарѣеш сѧ. вьꙁдеждеш рѫцѣ твоі. ꙇ нъ тѧ поѣшетъ. ꙇ ведетъ. ѣможе не хоштеш З Йо 21.18 А СК юнъ бъїхъ їбо състарѣхъ сѩ. ї не вдѣхъ праведьнка оставлена. н сѣмен его просѩща хлѣба СП 36.25 състарѣвъ же сꙙ ѹбо въ добрѣ старост доде коньца жтю С 208.2—3 нъ  братѹꙙдъ ѹбо мѹ еѡдѡръ. славънꙑ антграфеусъ. сего же въ добротахъ състарѣвъшааго сꙙ. божъствънааго того слꙑшан прмьѧ С 281.8 Изч З А СК СП С Гр γηράσκω τρέφομαι Нвб състаря се ОА ВА АК НТ НГер ЕтМл БТР АР Срв състарявам се, състарен