Исторически речник
соломон҄ь  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
соломон҄ьсоломон҄ꙗ, соломон҄ѣсоломон҄юсоломон҄соломон҄ꙗ, соломон҄ѣсоломон҄емь, соломон҄емъ, соломон҄ѥмъ, соломон҄ѥмь
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
соломон҄соломон҄е, соломон҄юсоломон҄соломон҄соломон҄емъ, соломон҄емь, соломон҄ѥмъ, соломон҄ѥмьсоломон҄ѧ, соломон҄ѩ, соломон҄ѫ, соломон҄е
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
соломон҄соломон҄хъ, соломон҄хьсоломон҄ꙗ, соломон҄ѣсоломон҄юсоломон҄ема, соломон҄ѥмасоломон҄е, соломон҄ѥ
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
соломон҄ꙗ, соломон҄ѣсоломон҄юсоломон҄е, соломон҄ѥсоломон҄ꙗ, соломон҄ѣсоломон҄емь, соломон҄емъ, соломон҄ѥмъ, соломон҄ѥмьсоломон҄
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
соломон҄а, соломон҄ꙗсоломон҄соломон҄емъ, соломон҄емь, соломон҄ѥмъ, соломон҄ѥмьсоломон҄а, соломон҄ꙗсоломон҄соломон҄хъ, соломон҄хь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
соломон҄соломон҄юсоломон҄ема, соломон҄ѥмасоломон҄, соломон҄ꙗсоломон҄ѧ, соломон҄ѩ, соломон҄ѭ, соломон҄е, соломон҄ѥсоломон҄
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
соломон҄ѭ, соломон҄ѧ, соломон҄ѩ, соломон҄юсоломон҄еѭ, соломон҄еѫ, соломон҄ѥѭ, соломон҄ѥѫ, соломон҄ею, соломон҄ѥюсоломон҄соломон҄ѧ, соломон҄ѩ, соломон҄ѭ, соломон҄е, соломон҄ѥсоломон҄соломон҄ꙗмъ, соломон҄ꙗмь, соломон҄ѣмъ, соломон҄ѣмь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
соломон҄ѧ, соломон҄ѩ, соломон҄ѭ, соломон҄е, соломон҄ѥсоломон҄ꙗм, соломон҄ѣмсоломон҄ꙗхъ, соломон҄ѣхьсоломон҄соломон҄юсоломон҄ꙗма, соломон҄ѣма
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
соломон҄ь, соломон҄, соломон҄е, соломон҄соломон҄ꙗго, соломон҄ꙗего, соломон҄ꙗаго, соломон҄ꙗго, соломон҄его, соломон҄ега, соломон҄ѣго, соломон҄ѣего, соломон҄ѣаго, соломон҄ѣго, соломон҄ѧго, соломон҄ѧего, соломон҄ѧаго, соломон҄ѧго, соломон҄госоломон҄юмѹ, соломон҄юемѹ, соломон҄юѹмѹ, соломон҄ююмѹ, соломон҄юмѹ, соломон҄емѹ, соломон҄мѹсоломон҄ь, соломон҄, соломон҄е, соломон҄соломон҄ꙗго, соломон҄ꙗего, соломон҄ꙗаго, соломон҄ꙗго, соломон҄его, соломон҄ега, соломон҄ѣго, соломон҄ѣего, соломон҄ѣаго, соломон҄ѣго, соломон҄ѧго, соломон҄ѧего, соломон҄ѧаго, соломон҄ѧго, соломон҄госоломон҄мь, соломон҄мь, соломон҄мъ, соломон҄мъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
соломон҄мь, соломон҄мь, соломон҄мъ, соломон҄мъ, соломон҄емь, соломон҄емъ, соломон҄ѣмь, соломон҄ѣмъсоломон҄ь, соломон҄, соломон҄е, соломон҄соломон҄, соломон҄соломон҄хъ, соломон҄хъ, соломон҄хь, соломон҄хьсоломон҄мъ, соломон҄мъ, соломон҄мь, соломон҄мьсоломон҄ѧѧ, соломон҄ѩѧ, соломон҄ѧѩ, соломон҄ꙗѧ, соломон҄ѧꙗ, соломон҄ꙗꙗ, соломон҄ꙗа, соломон҄ее, соломон҄е, соломон҄е
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
соломон҄м, соломон҄мсоломон҄хъ, соломон҄хъ, соломон҄хь, соломон҄хьсоломон҄ꙗꙗ, соломон҄ѣꙗ, соломон҄ꙗа, соломон҄ѣа, соломон҄ѣѣ, соломон҄ѧѧсоломон҄ююсоломон҄ма, соломон҄масоломон҄е, соломон҄ее
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
соломон҄ꙗго, соломон҄ꙗего, соломон҄ꙗаго, соломон҄ꙗго, соломон҄его, соломон҄ега, соломон҄ѣго, соломон҄ѣего, соломон҄ѣаго, соломон҄ѣго, соломон҄ѧго, соломон҄ѧего, соломон҄ѧаго, соломон҄ѧго, соломон҄госоломон҄юмѹ, соломон҄юемѹ, соломон҄юѹмѹ, соломон҄ююмѹ, соломон҄юмѹ, соломон҄емѹ, соломон҄мѹсоломон҄е, соломон҄еесоломон҄ꙗго, соломон҄ꙗего, соломон҄ꙗаго, соломон҄ꙗго, соломон҄его, соломон҄ега, соломон҄ѣго, соломон҄ѣего, соломон҄ѣаго, соломон҄ѣго, соломон҄ѧго, соломон҄ѧего, соломон҄ѧаго, соломон҄ѧго, соломон҄госоломон҄мь, соломон҄мь, соломон҄мъ, соломон҄мъсоломон҄мь, соломон҄мь, соломон҄мъ, соломон҄мъ, соломон҄емь, соломон҄емъ, соломон҄ѣмь, соломон҄ѣмъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
соломон҄е, соломон҄еесоломон҄ꙗꙗ, соломон҄ꙗа, соломон҄ꙗѧ, соломон҄ѧѧ, соломон҄ѣꙗ, соломон҄ѣа, соломон҄ѣѣсоломон҄хъ, соломон҄хъ, соломон҄хь, соломон҄хьсоломон҄мъ, соломон҄мъ, соломон҄мь, соломон҄мьсоломон҄ꙗꙗ, соломон҄ꙗа, соломон҄ꙗѧ, соломон҄ѧѧ, соломон҄ѣꙗ, соломон҄ѣа, соломон҄ѣѣсоломон҄м, соломон҄м
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
соломон҄хъ, соломон҄хъ, соломон҄хь, соломон҄хьсоломон҄соломон҄ююсоломон҄ма, соломон҄масоломон҄ꙗꙗ, соломон҄ꙗа, соломон҄ѣꙗ, соломон҄ѣа, соломон҄ѣѣ, соломон҄ѧѧсоломон҄ѧѧ, соломон҄ѩѧ, соломон҄ее, соломон҄ѥѥ, соломон҄еѥ, соломон҄ꙗѧ, соломон҄ѧ
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
соломон҄, соломон҄есоломон҄ѭѭ, соломон҄еѭ, соломон҄ѧѧ, соломон҄ѩѧ, соломон҄ююсоломон҄еѭ, соломон҄еѫ, соломон҄ѥѭ, соломон҄ѥѫ, соломон҄ѭѭ, соломон҄еѧ, соломон҄ею, соломон҄ѥѧ, соломон҄ѥюсоломон҄, соломон҄ѣсоломон҄ѧѧ, соломон҄ѩѩ, соломон҄ѩѧ, соломон҄ꙗѧ, соломон҄ѭѭ, соломон҄ее, соломон҄ѥе, соломон҄ѧсоломон҄хъ, соломон҄хъ, соломон҄хь, соломон҄хь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
соломон҄мъ, соломон҄мъ, соломон҄мь, соломон҄мьсоломон҄ѧѧ, соломон҄ѩѩ, соломон҄ѩѧ, соломон҄ꙗѧ, соломон҄ѭѭ, соломон҄ее, соломон҄ѥе, соломон҄ѧсоломон҄м, соломон҄мсоломон҄хъ, соломон҄хъ, соломон҄хь, соломон҄хьсоломон҄соломон҄юю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
соломон҄ма, соломон҄ма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
соломон҄ь прил притеж ЛИ Соломонов, на Соломон цсрца южьскаа въстанетъ на сѫдъ. съ мѫж рода сего  осѫдтъ ѩ. ѣко прде отъ конецъ ꙁемлѧ слꙑшат прѣмѫдрост соломонѧ М Лк 11.31 З.Срв. Мт 12.42 З ꙇ хождааше с въ цркве въ пртворѣ соломон М Йо 10.23 З А Изч М З А Гр [τοῦ] Σολομῶνος соломѹн҄ь соломонь Нвб Срв соломоновски ОА Соломонов ФИ Соломунов ФИ СтИл,РЛФИ