Исторически речник
съньмще  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съньмщесъньмщасъньмщѹ, съньмщюсъньмщемь, съньмщемъсъньмщсъньмща
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съньмщь, съньмщъсъньмщемъ, съньмщемьсъньмщсъньмщхъ, съньмщхьсъньмщсъньмщѹ, съньмщю
NnDu
съньмщема
съньмще ср 1. Синагога, еврейски молитвен дом ꙇ вънде по обꙑа(ю) своемѹ. вь день соботънꙑ въ сънъмште. ꙇ въста стъ М Лк 4.16 А СК ꙇ вьсѣмъ въ съньмщ о бѣашете ꙁърѧшт на нь М Лк 4.20 А СК любтъ бо ѩꙁкъ нашъ. ꙇ съньмште тъ съꙁъда намъ М Лк 7.5 З А СК ꙇ се прде мѫжь къ сѹ. емѹже бѣ мѧ аръ. ꙇ тъ кънѧꙁъ съньмштю бѣ М Лк 8.41 З А СК отъ съньмштъ жденѫтъ вꙑ М Йо 16.2 З ꙇ бѣ проповѣдаѩ на сънъмштхъ хъ. въ въсе галле. ꙇ бѣсꙑ ꙁгонѧ М Мк 1.39 З, А, СК. Срв.Лк 4.44 М З ꙇ сплъншѧ сѧ ѣрост вьс на съньмшт слꙑшѧште М Лк 4.28 З А аꙁъ вьсегда ѹхъ на сънъмшт. ꙇ въ цръкъв(е) ꙇдеже вьс ꙇюдѣі сънемлѫтъ сѧ З Йо 18.20 А СК ꙇ прохождааше всꙿѭ галлеѭ с. ѹѧ на сънъмштхъ ꙇхъ З Мт 4.23 А, СК. Срв.Мт 9.35 М З А СК егда ѹбо творш млостꙑнѭ. не въстрѫб прѣдъ собоѭ. ѣко ѵпокрт творѧтъ. въ сънъмштхъ  въ стъгнахъ. да прославѧтъ сѧ отъ лвкъ М Мт 6.2 З, А, СК. Срв.Мт 6.5 М З А СК любѧтъ же прѣждевъꙁлѣганѣ на веерѣхъ. ꙇ прѣждесѣданѣ на сонъмштхъ М Мт 23.6 ЗI, А. Срв. Мк 12.39 М, З;Лк 11.43 М, З;Лк 20.46 М З А ꙇ отъ нхъ бьете на соньмштхъ вашхъ. ꙇ ꙇжденете отъ града въ градъ М Мт 23.34 ЗI А 2. Синедрион — в Юдея висш съвет на първосвещениците, старейшините и книжниците ѣко гнѣваѩꙇ сѧ на брата своего спꙑт. повненъ естъ сѫдѹ. ꙇжь бо реетъ братѹ своемѹ. ракꙿка. повннъ естъ сънъмштю З Мт 5.22 3. Съд, съдилище егда же прведѫтъ вꙑ на соньмшта  власт  владꙑъствѣ. не пцѣте сѧ како л то отъвѣштаате л то реете М Лк 12.11 З А въꙁложѧтъ на вꙑ рѫкꙑ своѩ.  жденѫтъ прѣдаѭште на соньмшта  темънцѧ М Лк 21. 12 З А СК 4. Тълпа, сбирщина, множество ѡтъвръꙁе сѩ ꙁемлѣ.  пожрѣтъ датана.  покрꙑ на сънъмщі авірона СП 105.17 отълѫенъ съньмща ἀποσυνάγωγος Отлъчен от синагогата, от еврейското църковно общество да ѣще кто сповѣстъ ха. отълѫ(енъ) соньмшта бѫдетъ М Йо 9.22 З А М З А СК СП Гр συναγωγή συνέδριον сънъмште сънъмще сонъмште соньмште съньмште сьньмще сьньміште сьньмште сьньміще Нвб Срв сонм м остар ОА ВА