Исторически речник
сѫщьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сѫщьство, сѫщъство, сѫщствосѫщьства, сѫщъства, сѫщствасѫщьствѹ, сѫщъствѹ, сѫщствѹсѫщьствомь, сѫщъствомь, сѫщствомь, сѫщьствомъ, сѫщъствомъ, сѫщствомъсѫщьствѣ, сѫщъствѣ, сѫщствѣсѫщьства, сѫщъства, сѫщства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сѫщьствъ, сѫщъствъ, сѫществъ, сѫщьствь, сѫщствь, сѫщьстъвь, сѫщстъвь, сѫщьстьвь, сѫщстьвьсѫщрьствомъ, сѫщъствомъ, сѫщствомъ, сѫщьствомь, сѫщъствомь, сѫщствомьсѫщьствꙑ, сѫщъствꙑ, сѫщствꙑсѫщьствѣхъ, сѫщъствѣхъ, сѫщствѣхъ, сѫщьствѣхь, сѫщъствѣхь, сѫщствѣхьсѫщьствѣ, сѫщъствѣ, сѫщствѣсѫщьствѹ, сѫщъствѹ, сѫщствѹ
NnDu
сѫщьствома, сѫщъствома, сѫщствома
сѫщьство ср 1. Същност, природа да ꙁапрѣттъ т гь дѣволе. беꙁнаѧльнꙑ. ꙇ невдмꙑ сѫщьствомь. ꙇ недовѣдмꙑ слоѭ цръ славѣ. ꙇ влка вꙿседръжтель СЕ 56b 13 2. Същество, съществуващо влко вꙿседръжтелю. бже оць нашхъ. гь млост. родѹ вꙿсѣкомѹ. съмрътънѹ.  несъмрътънѹ. ꙇ вꙿсѣкомѹ сѫщьствѹ. съдѣтель СЕ 64а 12 Изч СЕ Гр οὐσία φύσις Нвб същество ОА ВА АК НТ ЕтМл БТР АР существо остар ВА