Исторически речник
съплест  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съплестсъплетѫ, съплетѹсъплетешсъплететъ, съплететь, съплететсъплетемъ, съплетемь, съплетем, съплетемосъплетете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съплетѫтъ, съплетѹтъ, съплетѫть, съплетѹть, съплетѫт, съплетѹтсъплетевѣсъплететасъплететесъплетсъплет
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съплетѣмъ, съплетѣмь, съплетѣмсъплетѣтесъплетѣвѣсъплетѣта*съплетохъ*съплете
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
*съплете*съплетохомъ*съплетосте*съплетошѧ*съплетоховѣ*съплетоста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
*съплетостесъплетѣхъ, съплетѣхь, съплетѣх, съплетѧхъ, съплетѧхь, съплетѧхсъплетѣше, съплетѧшесъплетѣше, съплетѧшесъплетѣхомъ, съплетѣхомь, съплетѣхом, съплетѧхомъ, съплетѧхомь, съплетѧхомсъплетѣшете, съплетѣсте, съплетѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съплетѣхѫ, съплетѣхѹ, съплетѧхѹсъплетѣховѣ, съплетѧховѣсъплетѣшета, съплетѣста, съплетѧстасъплетѣшете, съплетѣсте, съплетѧсте
съплест -съплетѫ -съплетеш св 1. Изплета, направя нещо с плетене, сплета ꙇ съплетъше вѣнецъ отъ трънѣ въꙁложшѧ на главѫ его М Мт 27.29 З А СК ꙇ облѣшѧ  въ прапрѫдъ. ꙇ въꙁложшѧ на нь съплетъше тръновъ вѣнецъ М Мк 15.17 З А СК ꙇ вон съплетъше вѣнецъ отъ трънѣ. въꙁложшѧ на главѫ емѹ М Йо 19.2 З А СК 2. Вплета в плетеница, съединя във верига ꙗкоже бо вь вергахъ ꙁлатахъ. пртокꙑ дрѹгъ дрѹꙁѣ сьплетенъ. дно дного дръжтъ сꙙ сьплетенꙑхъ кождо С 318.15—16 съплетенаꙗ ср мн τὰ συμβεβλημένα Брънки, халки [от верига] дно дного дръжтъ сꙙ сьплетенꙑхъ. кождо. съвъкѹплено отъ кождо комьждо С 318.17 3. Прен. Окова, обезсиля ꙗко надеждꙙ го бѣсꙑ съплетенꙑ сѫтъ С 158.15 Изч М З А СК С Гр πλέκω συμβάλλω сьплест Нвб сплета ОА ВА Дюв НГер ЕтМл БТР АР ДА