Исторически речник
съвлат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвлатсъвлаѫ, съвлаѹсъвлашсъвлатъ, съвлать, съвлатсъвламъ, съвламь, съвлам, съвламосъвлате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвлаѧтъ, съвлаѧть, съвлаѧтсъвлавѣсъвлатасъвлатесъвласъвла
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвламъ, съвламь, съвламсъвлатесъвлавѣсъвлатасъвлахъ, съвлахь, съвлахсъвла
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвласъвлахомъ, съвлахомь, съвлахом, съвлахмꙑсъвластесъвлашѧ, съвлашѫ, съвлаша, съвлаше, съвлахѫсъвлаховѣсъвласта
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвластесъвлааахъ, съвлаахъ, съвлааахь, съвлаахь, съвлааах, съвлаахсъвлаааше, съвлаашесъвлаааше, съвлаашесъвлааахомъ, съвлаахомъ, съвлааахомь, съвлаахомь, съвлааахом, съвлаахомсъвлааашете, съвлаашете, съвлааасте, съвлаасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвлааахѫ, съвлаахѫ, съвлааахѹ, съвлаахѹсъвлаааховѣ, съвлааховѣсъвлааашета, съвлаашета, съвлаааста, съвлаастасъвлааашете, съвлаашете, съвлааасте, съвлаасте
съвлат -съвлаѫ -съвлаш несв 1. Събличам, свалям от тялото [дреха, завивка и под.] которꙑмъ бо страхомъ. бж пльт то съвлаш лент. кацѣмъ же говѣнмъ прѧтъ о трепештꙙ вьꙁрат.  отъкрꙑт тѣло бога сьмѣрьшааго сꙙ волꙿеѭ С 456.19 сьвлаꙙште же рꙁꙑ бѣлꙑѧ С 507.29 Образно. не сьвлате бѣлост дѹшьнꙑѧ. тѫ бо одеждѫ аште вꙑ сам не отъвръжете. нктоже нъ васъ не матъ мошт сьвлѣшт С 507.29—30 2. Прен. Отхвърлям, освобождавам се от нещо хвалмъ тꙙ г съ сеѭ рꙁоѭ.  грѣхъ съ себе съвлаꙙште С 90.23 Изч С Гр ἀποδύομαι ἀπογυμνόω συναποβάλλω συναποδύομαι сьвлат Нвб Срв събличам [се], свличам [се] ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР свлачам диал ДА