Исторически речник
снаскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
снаскъ, снаскьснаскаснаскѹснаскъ, снаскьснаскаснаскомь, снаскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
снасцѣснаскъснасцснаскъ, снаскьснаскомъ, снаскомьснаскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
снаскꙑснасцѣхъ, снасцѣхьснаскаснаскѹснаскомаснаско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
снаскаснаскѹснаскоснаскаснаскомь, снаскомъснасцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
снаскаснаскъ, снаскьснаскомъ, снаскомьснаскꙑснаскꙑснасцѣхъ, снасцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
снасцѣснаскѹснаскомаснаскаснаскꙑ, снаскѫснасцѣ, снастѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
снаскѫ, снаскѹснаскоѭ, снаскоѫ, снаскоѧ, снаскоюснасцѣ, снастѣснаскꙑснаскъ, снаскьснаскамъ, снаскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
снаскꙑснаскамснаскахъ, снаскахьснасцѣ, снастѣснаскѹснаскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
снаскꙑ, снаскꙑ, снаскоснаскаго, снаскаего, снаскааго, снаскаго, снаского, снаскога, снаскгоснаскѹмѹ, снаскѹемѹ, снаскѹѹмѹ, снаскѹмѹ, снаскоомѹ, снаскомѹ, снаскоѹмѹ, снаскмѹснаскꙑ, снаскꙑ, снаскоснаскаго, снаскаего, снаскааго, снаскаго, снаского, снаскога, снаскгоснаскꙑмь, снаскꙑмь, снаскꙑмъ, снаскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
снасцѣмь, снасцѣемь, снасцѣѣмь, снасцѣамь, снасцѣмь, снасцѣмъ, снасцѣемъ, снасцѣѣмъ, снасцѣамъ, снасцѣмъ, снаскомь, снаскомъснаскꙑ, снаскꙑ, снаскоснасцснаскꙑхъ, снаскꙑхъ, снаскꙑхь, снаскꙑхь, снасцѣхъ, снасцѣхьснаскꙑмъ, снаскꙑмъ, снаскꙑмь, снаскꙑмь, снасцѣмъ, снасцѣмьснаскꙑѧ, снаскꙑꙗ, снаскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
снаскꙑм, снаскꙑмснаскꙑхъ, снаскꙑхъ, снаскꙑхь, снаскꙑхьснаскаꙗ, снаскаа, снаскаѣснаскѹю, снаскоюснаскꙑма, снаскꙑмаснаско, снаское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
снаскаго, снаскаего, снаскааго, снаскаго, снаского, снаскога, снаскгоснаскѹмѹ, снаскѹемѹ, снаскѹѹмѹ, снаскѹмѹ, снаскоомѹ, снаскомѹ, снаскоѹмѹ, снаскмѹснаско, снаскоеснаскаго, снаскаего, снаскааго, снаскаго, снаского, снаскога, снаскгоснаскꙑмь, снаскꙑмь, снаскꙑмъ, снаскꙑмъснасцѣмь, снасцѣемь, снасцѣѣмь, снасцѣамь, снасцѣмь, снасцѣмъ, снасцѣемъ, снасцѣѣмъ, снасцѣамъ, снасцѣмъ, снаскомь, снаскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
снаско, снаскоеснаскаꙗ, снаскаа, снаскаѣ, снаскаѧснаскꙑхъ, снаскꙑхъ, снаскꙑхь, снаскꙑхь, снасцѣхъ, снасцѣхьснаскꙑмъ, снаскꙑмъ, снаскꙑмь, снаскꙑмь, снасцѣмъ, снасцѣмьснаскаꙗ, снаскаа, снаскаѣ, снаскаѧснаскꙑм, снаскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
снаскꙑхъ, снаскꙑхъ, снаскꙑхь, снаскꙑхьснасцѣснаскѹю, снаскоюснаскꙑма, снаскꙑмаснаскаꙗ, снаскаа, снаскаѣ, снаскаѧснаскꙑѧ, снаскꙑꙗ, снаскѫѭ, снаскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
снасцѣ, снастѣ, снаскоснаскѫѭ, снаскѹю, снаскоѭ, снаскоюснаскѫѭ, снаскоѫ, снаскоѧ, снаскоюснасцѣ, снастѣснаскꙑѧ, снаскꙑꙗ, снаскꙑеснаскꙑхъ, снаскꙑхъ, снасцѣхъ, снастѣхъ, снаскꙑхь, снаскꙑхь, снасцѣхь, снастѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
снаскꙑмъ, снаскꙑмъ, снасцѣмъ, снастѣмъ, снаскꙑмь, снаскꙑмь, снасцѣмь, снастѣмьснаскꙑѧ, снаскꙑꙗ, снаскꙑеснаскꙑм, снаскꙑмснаскꙑхъ, снаскꙑхъ, снаскꙑхь, снаскꙑхьснасцѣ, снастѣснаскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
снаскꙑма, снаскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
снаскъ -ꙑ прил МИ гора снаскаꙗ Σινᾶ, ὄρος Σινᾶ, ὄρος Σιναῖον, [ὄρος] τὸ Σιναῖον Планината Синай; Синай мⷺца еноⷬ҇ г҃ꙇ҃. стъхъ оць наⷲ҇хъ  мⷱкъ ꙁбіенъⷯ҇ на снастѣ горѣ А 141а 14 сѣ бо еста два ꙁавѣта. еднъ бо ѿ гор снаскѧ. въ работѫ раждает сѧ Е 27б 12 тѣло ѹбо сво на снескѫѭ горѫ прнесъ С 273.4 їѡанъ ... съ горꙑ къ. намъ новꙑ с боговдъцъ. снескꙑѧ помлꙑсломъ (!) съшедъ. покаꙁа намъ ... скржал С 278.1—2 свѧтаꙗ гора снаска τὸ ἅγιον ὄρος Σινᾶ Монашеското общежитие на планината Синай мѣсꙙца марта л҃ жт прѣпрость. отьца їѡана гѹмена стꙑѧ горꙑ снескꙑ С 272.6 А Е С снескъ Нвб синайски ОА ВА