Исторически речник
събрꙑсат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
събрꙑсатсъбрꙑсаѭ, събрꙑсаѫ, събрꙑсаѧ, събрꙑсаюсъбрꙑсаш, събрꙑсаеш, събрꙑсаашсъбрꙑсатъ, събрꙑсаетъ, събрꙑсаатъ, събрꙑсать, събрꙑсаеть, събрꙑсаать, събрꙑсат, събрꙑсает, събрꙑсаатсъбрꙑсамъ, събрꙑсаемъ, събрꙑсаамъ, събрꙑсамь, събрꙑсаемь, събрꙑсаамь, събрꙑсам, събрꙑсаем, събрꙑсаам, събрꙑсамо, събрꙑсаемо, събрꙑсаамосъбрꙑсате, събрꙑсаете, събрꙑсаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
събрꙑсаѭтъ, събрꙑсаѫтъ, събрꙑсаѧтъ, събрꙑсаютъ, събрꙑсаѭть, събрꙑсаѫть, събрꙑсаѧть, събрꙑсають, събрꙑсаѭт, събрꙑсаѫт, събрꙑсаѧт, събрꙑсаютсъбрꙑсавѣ, събрꙑсаевѣ, събрꙑсаавѣсъбрꙑсата, събрꙑсаета, събрꙑсаатасъбрꙑсате, събрꙑсаете, събрꙑсаатесъбрꙑсасъбрꙑса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
събрꙑсамъ, събрꙑсамь, събрꙑсамсъбрꙑсатесъбрꙑсавѣсъбрꙑсатасъбрꙑсахъ, събрꙑсахь, събрꙑсахсъбрꙑса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
събрꙑсасъбрꙑсахомъ, събрꙑсахомь, събрꙑсахом, събрꙑсахмꙑсъбрꙑсастесъбрꙑсашѧ, събрꙑсашѫ, събрꙑсаша, събрꙑсаше, събрꙑсахѫсъбрꙑсаховѣсъбрꙑсаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
събрꙑсастесъбрꙑсаахъ, събрꙑсахъ, събрꙑсаахь, събрꙑсахь, събрꙑсаах, събрꙑсахсъбрꙑсааше, събрꙑсашесъбрꙑсааше, събрꙑсашесъбрꙑсаахомъ, събрꙑсахомъ, събрꙑсаахомь, събрꙑсахомь, събрꙑсаахом, събрꙑсахомсъбрꙑсаашете, събрꙑсашете, събрꙑсаасте, събрꙑсасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
събрꙑсаахѫ, събрꙑсахѫ, събрꙑсаахѹ, събрꙑсахѹсъбрꙑсааховѣ, събрꙑсаховѣсъбрꙑсаашета, събрꙑсашета, събрꙑсааста, събрꙑсастасъбрꙑсаашете, събрꙑсашете, събрꙑсаасте, събрꙑсасте
събрꙑсат -събрꙑсаѭ -събрꙑсаш несв Избърсвам, остъргвам, премахвам то сътвормъ. пѣготвꙑмъ пѣготꙑ акꙑ лопатоѭ словесемь сьбрꙑса т томѹ вѣрꙑ не ѧхомъ С 387. 22—23 Изч С Гр ἀποξέω сьбрꙑсат Нвб Срв сбръскам ЕтМл