Исторически речник
съборьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
съборьнкъ, съборьнкь, съборънкъ, съборънкь, съборнкъ, съборнкьсъборьнка, съборънка, съборнкасъборьнкѹ, съборънкѹ, съборнкѹсъборьнкъ, съборьнкь, съборънкъ, съборънкь, съборнкъ, съборнкьсъборьнка, съборънка, съборнкасъборьнкомь, съборьнкомъ, съборънкомь, съборънкомъ, съборнкомь, съборнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
съборьнцѣ, съборънцѣ, съборнцѣсъборьне, съборъне, съборнесъборьнц, съборънц, съборнцсъборьнкъ, съборьнкь, съборънкъ, съборънкь, съборнкъ, съборнкьсъборьнкомъ, съборьнкомь, съборънкомъ, съборънкомь, съборнкомъ, съборнкомьсъборьнкꙑ, съборънкꙑ, съборнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
съборьнкꙑ, съборънкꙑ, съборнкꙑсъборьнцѣхъ, съборьнцѣхь, съборънцѣхъ, съборънцѣхь, съборнцѣхъ, съборнцѣхьсъборьнка, съборънка, съборнкасъборьнкѹ, съборънкѹ, съборнкѹсъборьнкома, съборънкома, съборнкома
съборьнкъ м Еклисиаст, заглавие на една от книгите от Стария завет нꙑн҄ꙗ врѣмꙙ прмьно. нꙑнꙗ врѣмꙙ съпасеню. се же самъ съборнкъ пшꙙ глагол҄етъ. врѣмꙙ плакат сꙙ врѣмꙙ смꙗт сꙙ С 356.13 стнна же ѹста не насꙑтꙙтъ сꙙ смѣха. да добрѣ глагола съборьнкъ. врѣмꙙ плакат сꙙ врѣмꙙ смꙗт сꙙ С 356.30 добрѣ ѹбо глагола съборьнкъ. врѣмꙙ плакат сꙙ  врѣмꙙ кланꙗт сꙙ С 364.11 Изч С Гр ᾿Εκκλησιαστής съборнкъ Нвб съборник остар ОА Срв сборник ОА ВА ЕтМл БТР АР