Исторически речник
садт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
садтсаждѫ, саждѹсадшсадтъ, садть, садтсадмъ, садмь, садм, садмосадте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
садѧтъ, садѧть, садѧтсадвѣсадтасадтесадсад
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
садмъ, садмь, садмсадтесадвѣсадтасадхъ, садхь, садхсад
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
садсадхомъ, садхомь, садхом, садхмꙑсадстесадшѧ, садшѫ, садша, садше, садхѫсадховѣсадста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
садстесаждаахъ, саждахъ, сажахъ, саждаахь, саждахь, сажахь, саждаах, саждах, сажахсаждааше, саждаше, сажашесаждааше, саждаше, сажашесаждаахомъ, саждахомъ, сажахомъ, саждаахомь, саждахомь, сажахомь, саждаахом, саждахом, сажахомсаждаашете, саждашете, сажашете, саждаасте, саждасте, сажасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
саждаахѫ, саждахѫ, сажахѫ, саждаахѹ, саждахѹ, сажахѹсаждааховѣ, саждаховѣ, сажаховѣсаждаашета, саждашета, сажашета, саждааста, саждаста, сажастасаждаашете, саждашете, сажашете, саждаасте, саждасте, сажасте
садт -саждѫ -садш несв св Садя, посаждам растение вьсѣкъ садъ егоже не сад отцъ мо небскꙑ. ꙇскорентъ сѧ М Мт 15.13 моⷧ҇ егꙿда хотѧще вноградъ садт СЕ 13b 20  бѫдетъ акꙑ дрѣво саждено пр сходштхъ водъ С 352.25 сего рад мноꙁѣмъ наънъшемъ ѹ потока садт ... два о лѣто въꙁмогошꙙ сꙙ прѧт садове С 301.20 Изч М З СЕ С Гр φυτεύω Нвб садя, саждам остар диал ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА