Исторически речник
сурскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сурскъ, сурскьсурскасурскѹсурскъ, сурскьсурскасурскомь, сурскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сурсцѣсурскъсурсцсурскъ, сурскьсурскомъ, сурскомьсурскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сурскꙑсурсцѣхъ, сурсцѣхьсурскасурскѹсурскомасурско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сурскасурскѹсурскосурскасурскомь, сурскомъсурсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сурскасурскъ, сурскьсурскомъ, сурскомьсурскꙑсурскꙑсурсцѣхъ, сурсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сурсцѣсурскѹсурскомасурскасурскꙑ, сурскѫсурсцѣ, сурстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сурскѫ, сурскѹсурскоѭ, сурскоѫ, сурскоѧ, сурскоюсурсцѣ, сурстѣсурскꙑсурскъ, сурскьсурскамъ, сурскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сурскꙑсурскамсурскахъ, сурскахьсурсцѣ, сурстѣсурскѹсурскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
сурскꙑ, сурскꙑ, сурскосурскаго, сурскаего, сурскааго, сурскаго, сурского, сурскога, сурскгосурскѹмѹ, сурскѹемѹ, сурскѹѹмѹ, сурскѹмѹ, сурскоомѹ, сурскомѹ, сурскоѹмѹ, сурскмѹсурскꙑ, сурскꙑ, сурскосурскаго, сурскаего, сурскааго, сурскаго, сурского, сурскога, сурскгосурскꙑмь, сурскꙑмь, сурскꙑмъ, сурскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
сурсцѣмь, сурсцѣемь, сурсцѣѣмь, сурсцѣамь, сурсцѣмь, сурсцѣмъ, сурсцѣемъ, сурсцѣѣмъ, сурсцѣамъ, сурсцѣмъ, сурскомь, сурскомъсурскꙑ, сурскꙑ, сурскосурсцсурскꙑхъ, сурскꙑхъ, сурскꙑхь, сурскꙑхь, сурсцѣхъ, сурсцѣхьсурскꙑмъ, сурскꙑмъ, сурскꙑмь, сурскꙑмь, сурсцѣмъ, сурсцѣмьсурскꙑѧ, сурскꙑꙗ, сурскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
сурскꙑм, сурскꙑмсурскꙑхъ, сурскꙑхъ, сурскꙑхь, сурскꙑхьсурскаꙗ, сурскаа, сурскаѣсурскѹю, сурскоюсурскꙑма, сурскꙑмасурско, сурское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
сурскаго, сурскаего, сурскааго, сурскаго, сурского, сурскога, сурскгосурскѹмѹ, сурскѹемѹ, сурскѹѹмѹ, сурскѹмѹ, сурскоомѹ, сурскомѹ, сурскоѹмѹ, сурскмѹсурско, сурскоесурскаго, сурскаего, сурскааго, сурскаго, сурского, сурскога, сурскгосурскꙑмь, сурскꙑмь, сурскꙑмъ, сурскꙑмъсурсцѣмь, сурсцѣемь, сурсцѣѣмь, сурсцѣамь, сурсцѣмь, сурсцѣмъ, сурсцѣемъ, сурсцѣѣмъ, сурсцѣамъ, сурсцѣмъ, сурскомь, сурскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
сурско, сурскоесурскаꙗ, сурскаа, сурскаѣ, сурскаѧсурскꙑхъ, сурскꙑхъ, сурскꙑхь, сурскꙑхь, сурсцѣхъ, сурсцѣхьсурскꙑмъ, сурскꙑмъ, сурскꙑмь, сурскꙑмь, сурсцѣмъ, сурсцѣмьсурскаꙗ, сурскаа, сурскаѣ, сурскаѧсурскꙑм, сурскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
сурскꙑхъ, сурскꙑхъ, сурскꙑхь, сурскꙑхьсурсцѣсурскѹю, сурскоюсурскꙑма, сурскꙑмасурскаꙗ, сурскаа, сурскаѣ, сурскаѧсурскꙑѧ, сурскꙑꙗ, сурскѫѭ, сурскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
сурсцѣ, сурстѣ, сурскосурскѫѭ, сурскѹю, сурскоѭ, сурскоюсурскѫѭ, сурскоѫ, сурскоѧ, сурскоюсурсцѣ, сурстѣсурскꙑѧ, сурскꙑꙗ, сурскꙑесурскꙑхъ, сурскꙑхъ, сурсцѣхъ, сурстѣхъ, сурскꙑхь, сурскꙑхь, сурсцѣхь, сурстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
сурскꙑмъ, сурскꙑмъ, сурсцѣмъ, сурстѣмъ, сурскꙑмь, сурскꙑмь, сурсцѣмь, сурстѣмьсурскꙑѧ, сурскꙑꙗ, сурскꙑесурскꙑм, сурскꙑмсурскꙑхъ, сурскꙑхъ, сурскꙑхь, сурскꙑхьсурсцѣ, сурстѣсурскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
сурскꙑма, сурскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
сурскъ -ꙑ прил МИ Сирийски, който се отнася до Сирия въ ѹенье вънегда пожеже месоптаміѭ сѹріскѫѫ  сѹрѭ совалѭ СП 59.2 Изч СП Гр [τῆς] Συρίας сѹріскъ Нвб Срв сирийски ОА