Исторически речник
сурьскъ  [+]
AemosiAemgsiAemdsiAemasiAemEsiAemisi
сурьскъ, сурьскьсурьскасурьскѹсурьскъ, сурьскьсурьскасурьскомь, сурьскомъ
AemlsiAemvsiAemopiAemgpiAemdpiAemapi
сурьсцѣсурьскъсурьсцсурьскъ, сурьскьсурьскомъ, сурьскомьсурьскꙑ
AemipiAemlpiAemOuiAemGuiAemDuiAenosi
сурьскꙑсурьсцѣхъ, сурьсцѣхьсурьскасурьскѹсурьскомасурьско
AengsiAendsiAenasiAenEsiAenisiAenlsi
сурьскасурьскѹсурьскосурьскасурьскомь, сурьскомъсурьсцѣ
AenopiAengpiAendpiAenapiAenipiAenlpi
сурьскасурьскъ, сурьскьсурьскомъ, сурьскомьсурьскꙑсурьскꙑсурьсцѣхъ, сурьсцѣхь
AenOuiAenGuiAenDuiAefosiAefgsiAefdsi
сурьсцѣсурьскѹсурьскомасурьскасурьскꙑ, сурьскѫсурьсцѣ, сурьстѣ
AefasiAefisiAeflsiAefopiAefgpiAefdpi
сурьскѫ, сурьскѹсурьскоѭ, сурьскоѫ, сурьскоѧ, сурьскоюсурьсцѣ, сурьстѣсурьскꙑсурьскъ, сурьскьсурьскамъ, сурьскамь
AefapiAefipiAeflpiAefOuiAefGuiAefDui
сурьскꙑсурьскамсурьскахъ, сурьскахьсурьсцѣ, сурьстѣсурьскѹсурьскама
AemosdAemgsdAemdsdAemasdAemEsdAemisd
сурьскꙑ, сурьскꙑ, сурьскосурьскаго, сурьскаего, сурьскааго, сурьскаго, сурьского, сурьскога, сурьскгосурьскѹмѹ, сурьскѹемѹ, сурьскѹѹмѹ, сурьскѹмѹ, сурьскоомѹ, сурьскомѹ, сурьскоѹмѹ, сурьскмѹсурьскꙑ, сурьскꙑ, сурьскосурьскаго, сурьскаего, сурьскааго, сурьскаго, сурьского, сурьскога, сурьскгосурьскꙑмь, сурьскꙑмь, сурьскꙑмъ, сурьскꙑмъ
AemlsdAemvsdAemopdAemgpdAemdpdAemapd
сурьсцѣмь, сурьсцѣемь, сурьсцѣѣмь, сурьсцѣамь, сурьсцѣмь, сурьсцѣмъ, сурьсцѣемъ, сурьсцѣѣмъ, сурьсцѣамъ, сурьсцѣмъ, сурьскомь, сурьскомъсурьскꙑ, сурьскꙑ, сурьскосурьсцсурьскꙑхъ, сурьскꙑхъ, сурьскꙑхь, сурьскꙑхь, сурьсцѣхъ, сурьсцѣхьсурьскꙑмъ, сурьскꙑмъ, сурьскꙑмь, сурьскꙑмь, сурьсцѣмъ, сурьсцѣмьсурьскꙑѧ, сурьскꙑꙗ, сурьскꙑе
AemipdAemlpdAemOudAemGudAemDudAenosd
сурьскꙑм, сурьскꙑмсурьскꙑхъ, сурьскꙑхъ, сурьскꙑхь, сурьскꙑхьсурьскаꙗ, сурьскаа, сурьскаѣсурьскѹю, сурьскоюсурьскꙑма, сурьскꙑмасурьско, сурьское
AengsdAendsdAenasdAenEsdAenisdAenlsd
сурьскаго, сурьскаего, сурьскааго, сурьскаго, сурьского, сурьскога, сурьскгосурьскѹмѹ, сурьскѹемѹ, сурьскѹѹмѹ, сурьскѹмѹ, сурьскоомѹ, сурьскомѹ, сурьскоѹмѹ, сурьскмѹсурьско, сурьскоесурьскаго, сурьскаего, сурьскааго, сурьскаго, сурьского, сурьскога, сурьскгосурьскꙑмь, сурьскꙑмь, сурьскꙑмъ, сурьскꙑмъсурьсцѣмь, сурьсцѣемь, сурьсцѣѣмь, сурьсцѣамь, сурьсцѣмь, сурьсцѣмъ, сурьсцѣемъ, сурьсцѣѣмъ, сурьсцѣамъ, сурьсцѣмъ, сурьскомь, сурьскомъ
AenvsdAenopdAengpdAendpdAenapdAenipd
сурьско, сурьскоесурьскаꙗ, сурьскаа, сурьскаѣ, сурьскаѧсурьскꙑхъ, сурьскꙑхъ, сурьскꙑхь, сурьскꙑхь, сурьсцѣхъ, сурьсцѣхьсурьскꙑмъ, сурьскꙑмъ, сурьскꙑмь, сурьскꙑмь, сурьсцѣмъ, сурьсцѣмьсурьскаꙗ, сурьскаа, сурьскаѣ, сурьскаѧсурьскꙑм, сурьскꙑм
AenlpdAenOudAenGudAenDudAefosdAefgsd
сурьскꙑхъ, сурьскꙑхъ, сурьскꙑхь, сурьскꙑхьсурьсцѣсурьскѹю, сурьскоюсурьскꙑма, сурьскꙑмасурьскаꙗ, сурьскаа, сурьскаѣ, сурьскаѧсурьскꙑѧ, сурьскꙑꙗ, сурьскѫѭ, сурьскꙑе
AefdsdAefasdAefisdAeflsdAefopdAefgpd
сурьсцѣ, сурьстѣ, сурьскосурьскѫѭ, сурьскѹю, сурьскоѭ, сурьскоюсурьскѫѭ, сурьскоѫ, сурьскоѧ, сурьскоюсурьсцѣ, сурьстѣсурьскꙑѧ, сурьскꙑꙗ, сурьскꙑесурьскꙑхъ, сурьскꙑхъ, сурьсцѣхъ, сурьстѣхъ, сурьскꙑхь, сурьскꙑхь, сурьсцѣхь, сурьстѣхь
AefdpdAefapdAefipdAeflpdAefOudAefGud
сурьскꙑмъ, сурьскꙑмъ, сурьсцѣмъ, сурьстѣмъ, сурьскꙑмь, сурьскꙑмь, сурьсцѣмь, сурьстѣмьсурьскꙑѧ, сурьскꙑꙗ, сурьскꙑесурьскꙑм, сурьскꙑмсурьскꙑхъ, сурьскꙑхъ, сурьскꙑхь, сурьскꙑхьсурьсцѣ, сурьстѣсурьскѹю
AefDudArmosiArmgsiArmdsiArmasiArmEsi
сурьскꙑма, сурьскꙑма-----
ArmisiArmlsiArmvsiArmopiArmgpiArmdpi
------
ArmapiArmipiArmlpiArmOuiArmGuiArmDui
------
ArnosiArngsiArndsiArnasiArnEsiArnisi
------
ArnlsiArnvsiArnopiArngpiArndpiArnapi
------
ArnipiArnlpiArnOuiArnGuiArnDuiArfosi
------
ArfgsiArfdsiArfasiArfisiArflsiArfvsi
------
ArfopiArfgpiArfdpiArfapiArfipiArflpi
------
ArfOuiArfGuiArfDuiArmosdArmgsdArmdsd
------
ArmasdArmEsdArmisdArmlsdArmvsdArmopd
------
ArmgpdArmdpdArmapdArmipdArmlpdArmOud
------
ArmGudArmDudArnosdArngsdArndsdArnasd
------
ArnEsdArnisdArnlsdArnvsdArnopdArngpd
------
ArndpdArnapdArnipdArnlpdArnOudArnGud
------
ArnDudArfosdArfgsdArfdsdArfasdArfisd
------
ArflsdArfvsdArfopdArfgpdArfdpdArfapd
------
ArfipdArflpdArfOudArfGudArfDud
-----
сурьскъ -ꙑ прил МИ ꙁемлꙗ сурьска ἡ τῆς Συρίαςγῆ Сирия — обширна област в Югозападна Азия между Средиземно море, р. Тигър и част от Сирийската пустиня. Заселена отначало от аморейците, владяна последователно от арамейци, Египет, Хетското царство, Асировавилонското царство, Ахеменидите, Селевкидите, Рим и Византия, Арабския халифат, селджуките и Османската империя. Дн. голяма част от нея в Сирийската арабска република [САР] дѣахѫ же добр мѫенц. вь сурьскѫ ꙁемьѭ С 58.4 нееманъ сурьскꙑ Ναιμὰν ὁ Σύρος Нееман Сирийски — главнокомандващ при сирийския цар Венадад II, според легендата излекуван по чудотворен начин от пророк Елисей [4Цар 5.1 и сл.] по времето на израилския цар Иорам [849—842 г. пр. н. е.] ꙇ мъноѕ бѣахѫ прокажен ... ꙇ н еднъ же отъ нхъ ост сѧ. токмо нееманъ сѹрьскꙑ М Лк 4.27 Изч М А СК С асѵрьскъ сѵрьскъ сѹрьскъ Нвб Срв сирийски ОА