Исторически речник
сърцат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сърцатсърѫ, сърцаѭ, сърцаѫ, сърѧ, сърцаѧ, сърѹ, сърцаюсъреш, сърцаш, сърцаеш, сърцаашсъретъ, сърцатъ, сърцаетъ, сърцаатъ, съреть, сърцать, сърцаеть, сърцаать, сърет, сърцат, сърцает, сърцаатсъремъ, сърцамъ, сърцаемъ, сърцаамъ, съремь, сърцамь, сърцаемь, сърцаамь, сърем, сърцам, сърцаем, сърцаам, съремо, сърцамо, сърцаемо, сърцаамосърете, сърцате, сърцаете, сърцаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сърѫтъ, сърцаѭтъ, сърцаѫтъ, сърцаѧтъ, сърѹтъ, сърцаютъ, сърѫть, сърцаѭть, сърцаѫть, сърцаѧть, сърѹть, сърцають, сърѫт, сърцаѭт, сърцаѫт, сърцаѧт, сърѹт, сърцаютсъревѣ, сърцавѣ, сърцаевѣ, сърцаавѣсърета, сърцата, сърцаета, сърцаатасърете, сърцате, сърцаете, сърцаатесър, сърцасър, сърца
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сърмъ, сърцамъ, сърѣмъ, сърамъ, сърмь, сърцамь, сърѣмь, сърамь, сърм, сърцам, сърѣм, сърамсърте, сърцате, сърѣте, съратесървѣ, сърцавѣ, сърѣвѣ, съравѣсърта, сърцата, сърѣта, съратасърцахъ, сърцахь, сърцахсърца
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сърцасърцахомъ, сърцахомь, сърцахом, сърцахмꙑсърцастесърцашѧ, сърцашѫ, сърцаша, сърцаше, сърцахѫсърцаховѣсърцаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сърцастесърцаахъ, сърцахъ, сърцаахь, сърцахь, сърцаах, сърцахсърцааше, сърцашесърцааше, сърцашесърцаахомъ, сърцахомъ, сърцаахомь, сърцахомь, сърцаахом, сърцахомсърцаашете, сърцашете, сърцаасте, сърцасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сърцаахѫ, сърцахѫ, сърцаахѹ, сърцахѹсърцааховѣ, сърцаховѣсърцаашета, сърцашета, сърцааста, сърцастасърцаашете, сърцашете, сърцаасте, сърцасте
сърцат -сърцаѭ -сърцаш несв сърцат слово συναίρω [λόγον] Разчиствам, уреждам си сметките с някого ꙁаънъшю же емѹ сърцат слово. прведе с емѹ еднъ длъжънкъ тьмѣ таланьтъ СК Мт 18.24 Изч СК Нвб Ø