Исторически речник
сротьство  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сротьство, сротъство, сротствосротьства, сротъства, сротствасротьствѹ, сротъствѹ, сротствѹсротьствомь, сротъствомь, сротствомь, сротьствомъ, сротъствомъ, сротствомъсротьствѣ, сротъствѣ, сротствѣсротьства, сротъства, сротства
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сротьствъ, сротъствъ, сротествъ, сротьствь, сротствь, сротьстъвь, сротстъвь, сротьстьвь, сротстьвьсротрьствомъ, сротъствомъ, сротствомъ, сротьствомь, сротъствомь, сротствомьсротьствꙑ, сротъствꙑ, сротствꙑсротьствѣхъ, сротъствѣхъ, сротствѣхъ, сротьствѣхь, сротъствѣхь, сротствѣхьсротьствѣ, сротъствѣ, сротствѣсротьствѹ, сротъствѹ, сротствѹ
NnDu
сротьствома, сротъствома, сротствома
сротьство ср Сирачество, положение или качество на сираци отьца на ꙁем не шт. н на небес матер. вьсего бо сротъства стъство ꙁбꙑ С 242.25 Изч С Гр ὀρφανία сротъство Нвб сиротство ОА ВА Срв сиротност ж АР сиротия ж диал НГер