Исторически речник
сканъдалсат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сканъдалсатсканъдалсаѭ, сканъдалсаѫ, сканъдалсаѧ, сканъдалсаюсканъдалсаш, сканъдалсаеш, сканъдалсаашсканъдалсатъ, сканъдалсаетъ, сканъдалсаатъ, сканъдалсать, сканъдалсаеть, сканъдалсаать, сканъдалсат, сканъдалсает, сканъдалсаатсканъдалсамъ, сканъдалсаемъ, сканъдалсаамъ, сканъдалсамь, сканъдалсаемь, сканъдалсаамь, сканъдалсам, сканъдалсаем, сканъдалсаам, сканъдалсамо, сканъдалсаемо, сканъдалсаамосканъдалсате, сканъдалсаете, сканъдалсаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сканъдалсаѭтъ, сканъдалсаѫтъ, сканъдалсаѧтъ, сканъдалсаютъ, сканъдалсаѭть, сканъдалсаѫть, сканъдалсаѧть, сканъдалсають, сканъдалсаѭт, сканъдалсаѫт, сканъдалсаѧт, сканъдалсаютсканъдалсавѣ, сканъдалсаевѣ, сканъдалсаавѣсканъдалсата, сканъдалсаета, сканъдалсаатасканъдалсате, сканъдалсаете, сканъдалсаатесканъдалсасканъдалса
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сканъдалсамъ, сканъдалсамь, сканъдалсамсканъдалсатесканъдалсавѣсканъдалсатасканъдалсахъ, сканъдалсахь, сканъдалсахсканъдалса
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сканъдалсасканъдалсахомъ, сканъдалсахомь, сканъдалсахом, сканъдалсахмꙑсканъдалсастесканъдалсашѧ, сканъдалсашѫ, сканъдалсаша, сканъдалсаше, сканъдалсахѫсканъдалсаховѣсканъдалсаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сканъдалсастесканъдалсаахъ, сканъдалсахъ, сканъдалсаахь, сканъдалсахь, сканъдалсаах, сканъдалсахсканъдалсааше, сканъдалсашесканъдалсааше, сканъдалсашесканъдалсаахомъ, сканъдалсахомъ, сканъдалсаахомь, сканъдалсахомь, сканъдалсаахом, сканъдалсахомсканъдалсаашете, сканъдалсашете, сканъдалсаасте, сканъдалсасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сканъдалсаахѫ, сканъдалсахѫ, сканъдалсаахѹ, сканъдалсахѹсканъдалсааховѣ, сканъдалсаховѣсканъдалсаашета, сканъдалсашета, сканъдалсааста, сканъдалсастасканъдалсаашете, сканъдалсашете, сканъдалсаасте, сканъдалсасте
сканъдалсат -сканъдалсаѭ -сканъдалсаш несв Съблазнявам, излъгвам, прелъстявам ꙇ же аще скандалсаетъ едного отъ малꙑхъ схъ вѣрѹѭщхъ въ мѧ. ѹнѣе емѹ естъ да обѣсѧтъ жръновъ на вꙑ его осьльскꙑ. ꙇ потопѧтъ і въ пѫнѣ морьстѣ М Мт 18.6 ЗI ЗП ѹнѣе емѹ б бꙑло. аште б камень жръновънꙑ въꙁложенъ на вꙑѭ его. ꙇ въвръженъ въ море. неже да сканъдалсаатъ малꙑхъ (схь) едного М Лк 17.2 Изч М З ЗП От гр σκανδαλίζω скандалсат Нвб Срв скандализувам остар ВА скандали[зирам] ОА ЕтМл БТР АР скандалосам диал НТ