Исторически речник
стхъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
стхъ, стхьстхастхѹстхъ, стхьстхастхомь, стхомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
стсѣстшестсстхъ, стхьстхомъ, стхомьстхꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
стхꙑстсѣхъ, стсѣхьстхастхѹстхома
стхъ м 1. Стих [стих от псалм] тако пѣт весь пслъмъ се по стхѹ до конца СЕ 11b 18 2. литург Стих [обикновено от псалм], който предхожда молитва, библейско четение и под сⷯ нбса сповѣ. аплъ. пръвааго посланѣ ѡ(анѡва) Е 36б 14 стⷯ҇. рабъ тво есмъ аꙁъ въраꙁѹ СЕ 84а 25 стⷯ҇ прꙁьр на мѧ  помлѹ мѧ СЕ 99b 20 М А СК Е СЕ Гр στίχος στιχηρόν Нвб стих ОА ВА АК НТ Дюв НГер ЕтМл БТР АР ЕА ДА