Исторически речник
съблѫждень  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
съблѫжден, съблѫжденьсъблѫжденꙗ, съблѫждена, съблѫжденьꙗсъблѫжденю, съблѫжденѹ, съблѫжденьюсъблѫжденмь, съблѫжденьмь, съблѫжденмъ, съблѫжденьмъ, съблѫжденмь, съблѫжденмъсъблѫжден, съблѫждень, съблѫжденсъблѫжденꙗ, съблѫждена, съблѫжденьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
съблѫжден, съблѫждень, съблѫжденесъблѫжденмъ, съблѫжденьмъ, съблѫжденмь, съблѫжденьмь, съблѫжденмъ, съблѫжденмь, съблѫжденомъ, съблѫжденамъсъблѫжден, съблѫждень, съблѫжден, съблѫжденмсъблѫжденхъ, съблѫжденьхъ, съблѫжденхь, съблѫжденьхь, съблѫжденхъ, съблѫжденхьсъблѫжден, съблѫжденьсъблѫжденю, съблѫжденѹ, съблѫжденью
NnDu
съблѫжденма, съблѫжденьма, съблѫжденма, съблѫжденма
съблѫждень -ꙗ ср Блудство, изнасилване  ꙁлѣꙁъшѹ въ прградъ. бꙑт съ отроковцеѭ. беꙁаконьꙗ себе оскврьнт тноѭ ... бо помъ мꙙ бестѹдьꙗ бѣсъ. сьвѣтова м ѹбо  сьтворт.  по сьблѫжден м ѹбвъ ѭ въврьгохъ вь рѣкѫ С 526.4  каѭштемъ сꙙ намъ по сѫштѹѹмѹ мѹ лколюбью премьтъ. бо толка  таковаꙗ сътворвъ ꙁъла. хъже коеждо рода огньнааго его. творѣаше сьнѣдь. наставьнка мѫшта блаженааго дауда по съблѫжден нъ въꙁвратвъшааго.  вь прѧтьꙗ мѣсто ꙁа блѫд сѫда. прложьша  ѹбо. бѣдѫ тѫ прмшааго мѫжа С 523.3 Изч С Гр φϑορά μοιχεία съблѫжден сьблѫжден Нвб Срв блуд м блудство ср ОА ВА НГер МлБТР ЕтМл ЕтБАН БТР АР РБЕ