Исторически речник
сътъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
сътъ, сътьсътасътѹ, сътовсътъ, сътьсътасътомь, сътомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
сътѣсътесът, сътовесътъ, съть, сътовъ, сътовьсътомъ, сътомь, сътовомъ, сътовомьсътꙑ, сътовꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
сътꙑ, сътовꙑ, сътъмсътѣхъ, сътѣхь, сътохъ, сътохь, сътовохъ, сътовохьсътасътѹсътома
сътъ м Восъчна пчелна пита он же дашѧ емѹ рꙑбꙑ пеенꙑ ѧсть. ꙇ отъ бъелъ сътъ М Лк 24.42А въжделана пае ꙁлата і камені драга многа.  слаждъша пае меда і съта СП 18.11 ѡбдѫ мѩ ѣко бьелꙑ сотъ СП 117.12 Изч М А СП Гр κηρίον сотъ сьтъ Нвб сът диал НГер ЕтМл БТР ДА