Исторически речник
състат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
състат сѧсъстанѫ, състанѹсъстанешсъстанетъ, състанеть, състанетсъстанемъ, състанемь, състанем, състанемосъстанете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
състанѫтъ, състанѹтъ, състанѫть, състанѹть, състанѫт, състанѹтсъстаневѣсъстанетасъстанетесъстансъстан
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
състанѣмъ, състанѣмь, състанѣмсъстанѣтесъстанѣвѣсъстанѣтасъстахъ, състахь, състахсъста
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
състасъстахомъ, състахомь, състахом, състахмꙑсъстастесъсташѧ, състашѫ, състаша, състаше, състахѫсъстаховѣсъстаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
състастесъстанѣахъ, състанѧхъ, състанѣахь, състанѧхь, състанѣах, състанѧхсъстанѣаше, състанѧшесъстанѣаше, състанѧшесъстанѣахомъ, състанѧхомъ, състанѣахомь, състанѧхомь, състанѣахом, състанѧхомсъстанѣашете, състанѣасте, състанѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
състанѣахѫ, състанѣахѹ, състанѧхѹсъстанѣаховѣ, състанѧховѣсъстанѣашета, състанѣаста, състанѧстасъстанѣашете, състанѣасте, състанѧсте
състат сѧ -състанѫ сѧ -състанеш сѧ св мн Съберем се, дойдем на едно място ꙇ бꙑстъ вь еднь отъ дьне тѣхъ. ѹѧштю емѹ люд въ цркв.  благовѣстъствѹѭштю. състашѧ сѧ архере  кънжънц съ старьц М Лк 20.1 Изч М З Гр ἐφίσταμαι Нвб състана се остар ВА Срв съставя се ’събера се с някого, срещна се’ АК НТ ЕтМл