Исторически речник
сѫпротвт [сѧ]  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сѫпротвт [сѧ]сѫпротвлѭ, сѫпротвлѧ, сѫпротвѧ, сѫпротвьѭ, сѫпротвлюсѫпротвшсѫпротвтъ, сѫпротвть, сѫпротвтсѫпротвмъ, сѫпротвмь, сѫпротвм, сѫпротвмосѫпротвте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сѫпротвѧтъ, сѫпротвѧть, сѫпротвѧтсѫпротввѣсѫпротвтасѫпротвтесѫпротвсѫпротв
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сѫпротвмъ, сѫпротвмь, сѫпротвмсѫпротвтесѫпротввѣсѫпротвтасѫпротвхъ, сѫпротвхь, сѫпротвхсѫпротвов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сѫпротвовсѫпротвхомъ, сѫпротвхомь, сѫпротвхом, сѫпротвхмꙑсѫпротвстесѫпротвшѧ, сѫпротвшѫ, сѫпротвша, сѫпротвше, сѫпротвхѫсѫпротвховѣсѫпротвста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сѫпротвстесѫпротвлꙗахъ, сѫпротвлꙗхъ, сѫпротвьꙗхъ, сѫпротвлѣахъ, сѫпротвлѣхъ, сѫпротвѣахъ, сѫпротвѣхъ, сѫпротвлѧахъ, сѫпротвлѧхъ, сѫпротвѧахъ, сѫпротвѧхъ, сѫпротвлꙗахь, сѫпротвлꙗхь, сѫпротвьꙗхь, сѫпротвлѣахь, сѫпротвлѣхь, сѫпротвѣахь, сѫпротвѣхь, сѫпротвлѧахь, сѫпротвлѧхь, сѫпротвѧахь, сѫпротвѧхь, сѫпротвлꙗах, сѫпротвлꙗх, сѫпротвьꙗх, сѫпротвлѣах, сѫпротвлѣх, сѫпротвѣах, сѫпротвѣх, сѫпротвлѧах, сѫпротвлѧх, сѫпротвѧах, сѫпротвѧхсѫпротвлꙗаше, сѫпротвлꙗше, сѫпротвьꙗше, сѫпротвлѣаше, сѫпротвлѣше, сѫпротвѣаше, сѫпротвѣше, сѫпротвлѧаше, сѫпротвлѧше, сѫпротвѧаше, сѫпротвѧшесѫпротвлꙗаше, сѫпротвлꙗше, сѫпротвьꙗше, сѫпротвлѣаше, сѫпротвлѣше, сѫпротвѣаше, сѫпротвѣше, сѫпротвлѧаше, сѫпротвлѧше, сѫпротвѧаше, сѫпротвѧшесѫпротвлꙗахомъ, сѫпротвлꙗхомъ, сѫпротвьꙗхомъ, сѫпротвлѣахомъ, сѫпротвлѣхомъ, сѫпротвѣахомъ, сѫпротвѣхомъ, сѫпротвлѧахомъ, сѫпротвлѧхомъ, сѫпротвѧахомъ, сѫпротвѧхомъ, сѫпротвлꙗахомь, сѫпротвлꙗхомь, сѫпротвьꙗхомь, сѫпротвлѣахомь, сѫпротвлѣхомь, сѫпротвѣахомь, сѫпротвѣхомь, сѫпротвлѧахомь, сѫпротвлѧхомь, сѫпротвѧахомь, сѫпротвѧхомь, сѫпротвлꙗахом, сѫпротвлꙗхом, сѫпротвьꙗхом, сѫпротвлѣахом, сѫпротвлѣхом, сѫпротвѣахом, сѫпротвѣхом, сѫпротвлѧахом, сѫпротвлѧхом, сѫпротвѧахом, сѫпротвѧхомсѫпротвлꙗашете, сѫпротвлꙗшете, сѫпротвьꙗшете, сѫпротвлѣашете, сѫпротвлѣшете, сѫпротвѣашете, сѫпротвѣшете, сѫпротвлꙗасте, сѫпротвлꙗсте, сѫпротвьꙗсте, сѫпротвлѣасте, сѫпротвлѣсте, сѫпротвѣасте, сѫпротвѣсте, сѫпротвлѧасте, сѫпротвлѧсте, сѫпротвѧасте, сѫпротвѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сѫпротвлꙗахѫ, сѫпротвлꙗхѫ, сѫпротвьꙗхѫ, сѫпротвлѣахѫ, сѫпротвлѣхѫ, сѫпротвѣахѫ, сѫпротвѣхѫ, сѫпротвлꙗахѹ, сѫпротвлꙗхѹ, сѫпротвьꙗхѹ, сѫпротвлѣахѹ, сѫпротвлѣхѹ, сѫпротвѣахѹ, сѫпротвѣхѹ, сѫпротвлѧахѹ, сѫпротвлѧхѹ, сѫпротвѧахѹ, сѫпротвѧхѹсѫпротвлꙗаховѣ, сѫпротвлꙗховѣ, сѫпротвьꙗховѣ, сѫпротвлѣаховѣ, сѫпротвлѣховѣ, сѫпротвѣаховѣ, сѫпротвѣховѣ, сѫпротвлѧаховѣ, сѫпротвлѧховѣ, сѫпротвѧаховѣ, сѫпротвѧховѣсѫпротвлꙗашета, сѫпротвлꙗшета, сѫпротвьꙗшета, сѫпротвлѣашета, сѫпротвлѣшета, сѫпротвѣашета, сѫпротвѣшета, сѫпротвлꙗаста, сѫпротвлꙗста, сѫпротвьꙗста, сѫпротвлѣаста, сѫпротвлѣста, сѫпротвѣаста, сѫпротвѣста, сѫпротвлѧаста, сѫпротвлѧста, сѫпротвѧаста, сѫпротвѧстасѫпротвлꙗашете, сѫпротвлꙗшете, сѫпротвьꙗшете, сѫпротвлѣашете, сѫпротвлѣшете, сѫпротвѣашете, сѫпротвѣшете, сѫпротвлꙗасте, сѫпротвлꙗсте, сѫпротвьꙗсте, сѫпротвлѣасте, сѫпротвлѣсте, сѫпротвѣасте, сѫпротвѣсте, сѫпротвлѧасте, сѫпротвлѧсте, сѫпротвѧасте, сѫпротвѧсте
сѫпротвт [сѧ] -сѫпротвлѭ [сѧ] -сѫпротвш [сѧ] несв 1. Възразявам някому, противореча, противопоставям се с думи на някого нъ рее кꙿ н҄мъ не сце мѣѧ. нъ сѫпротв мъ срамт сꙙ хотꙙ. не вѣдѣ л рееш хс мѣста С 304.12 вьс съ платомъ глагол҄ѫтъ ... дн же сѫпротвꙙтъ сꙙ ждове. кремъ пьрꙙште сꙙ С 433.25—26 не вѣрьствовахъ рекшмъ сѫпротвхъ сꙙ апостоломъ. въꙁдраꙁхъ петра ѹт мꙙ хотꙙшта. рѣхъ ловѣе то мꙙ съмѫшташ С 510.21—22  рее къ мнѣ. т(о) бꙑстъ ома. ꙿто сꙙ сѫпротвш петрѹ. ꙿто с(ꙙ) пꙿрш съ дрѹгꙑм С 511.7 2. Съпротивлявам се, противя се, противодействам на нещо првлѣшт на скврънноꙗден. аште л да котор сѫпротвꙙтъ сꙙ о томъ. то да предаѭтъ сꙙ сѫдѹ С 174.19  прходтъ мръ окꙑ агг҄елъ.  страсть прѧ.  страстьмь сѫпротвтъ сꙙ.  долѣ лежтъ.  горѣ ꙗвьꙗтъ сꙙ С 508.22—23 Изч С Гр μάχομαι ἀντιλέγω ἀντίϑεσις Нвб съпротивя се, съпротивявам се, съпротивлявам се ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР сопротивя се остар ВА