Исторически речник
сънѣдат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сънѣдатсънѣдаѭ, сънѣдаѫ, сънѣдаѧ, сънѣдаюсънѣдаш, сънѣдаеш, сънѣдаашсънѣдатъ, сънѣдаетъ, сънѣдаатъ, сънѣдать, сънѣдаеть, сънѣдаать, сънѣдат, сънѣдает, сънѣдаатсънѣдамъ, сънѣдаемъ, сънѣдаамъ, сънѣдамь, сънѣдаемь, сънѣдаамь, сънѣдам, сънѣдаем, сънѣдаам, сънѣдамо, сънѣдаемо, сънѣдаамосънѣдате, сънѣдаете, сънѣдаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сънѣдаѭтъ, сънѣдаѫтъ, сънѣдаѧтъ, сънѣдаютъ, сънѣдаѭть, сънѣдаѫть, сънѣдаѧть, сънѣдають, сънѣдаѭт, сънѣдаѫт, сънѣдаѧт, сънѣдаютсънѣдавѣ, сънѣдаевѣ, сънѣдаавѣсънѣдата, сънѣдаета, сънѣдаатасънѣдате, сънѣдаете, сънѣдаатесънѣдасънѣда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сънѣдамъ, сънѣдамь, сънѣдамсънѣдатесънѣдавѣсънѣдатасънѣдахъ, сънѣдахь, сънѣдахсънѣда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сънѣдасънѣдахомъ, сънѣдахомь, сънѣдахом, сънѣдахмꙑсънѣдастесънѣдашѧ, сънѣдашѫ, сънѣдаша, сънѣдаше, сънѣдахѫсънѣдаховѣсънѣдаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сънѣдастесънѣдаахъ, сънѣдахъ, сънѣдаахь, сънѣдахь, сънѣдаах, сънѣдахсънѣдааше, сънѣдашесънѣдааше, сънѣдашесънѣдаахомъ, сънѣдахомъ, сънѣдаахомь, сънѣдахомь, сънѣдаахом, сънѣдахомсънѣдаашете, сънѣдашете, сънѣдаасте, сънѣдасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
сънѣдаахѫ, сънѣдахѫ, сънѣдаахѹ, сънѣдахѹсънѣдааховѣ, сънѣдаховѣсънѣдаашета, сънѣдашета, сънѣдааста, сънѣдастасънѣдаашете, сънѣдашете, сънѣдаасте, сънѣдасте
сънѣдат -сънѣдаѭ -сънѣдаш несв 1. Изяждам, поглъщам вꙑ же кѹмромъ беꙁъѹвьствьномъ. жърѫште прѣдъ народомъ. не срамьꙗте сꙙ. ꙗко  каменію ꙁакалаѭште вꙑ сънѣдате С 116.8 влъкъ мо вьсптан сьнѣдатъ С 247.20 2. Прен. Причинявам някому зло, ощетявам, разорявам горе вамъ кънгъѩ.  фарсѣ. ꙇ ѵпокрт. ѣко сънѣдаате домꙑ въдовцъ М Мт 23.13 ЗI. Срв. Лк 20.47 М З А СК н лі раꙁѹмѣѭтъ въсі дѣлаѭштеі беꙁаконньѣ. сънѣдаѭще люді моѩ. въ хлѣба мѣсто ба не пріꙁъвашѩ СП 52.5 Срв. СП13.4 Изч М З А СК СП С Гр κατεσϑίω ἐσϑίω κατανέμομαι сьнѣдат Нвб Срв снидам диал ДА