Исторически речник
скопа  
скопа [ЗI Мт 21.33] вж скопат