Исторически речник
сѣдало  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
сѣдалосѣдаласѣдалѹсѣдаломь, сѣдаломъсѣдалѣсѣдала
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
сѣдалъ, сѣдальсѣдаломъ, сѣдаломьсѣдалꙑсѣдалѣхъ, сѣдалѣхь, сѣдалохъ, сѣдалохьсѣдалѣсѣдалѹ
NnDu
сѣдалома
сѣдало ср Стол, пейка ꙇ въшьдъ с въ цръкъвь. наѧтъ ꙇꙁгонт. продаѭштѧѩ ꙇ кѹпѹѭштѧѩ въ цръкъве. ꙇ дъскꙑ тръжьнкъ. ꙇ сѣдала продаѭштіхъ голѫб. ꙇспровръже З Мк 11.15 Изч З Гр καϑέδρα Нвб седало ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР ДА Срв седел ’жилище’ м седалка ’седало’ ж ДА