Исторически речник
съгръждат сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съгръждат сѧсъгръждаѭ, съгръждаѫ, съгръждаѧ, съгръждаюсъгръждаш, съгръждаеш, съгръждаашсъгръждатъ, съгръждаетъ, съгръждаатъ, съгръждать, съгръждаеть, съгръждаать, съгръждат, съгръждает, съгръждаатсъгръждамъ, съгръждаемъ, съгръждаамъ, съгръждамь, съгръждаемь, съгръждаамь, съгръждам, съгръждаем, съгръждаам, съгръждамо, съгръждаемо, съгръждаамосъгръждате, съгръждаете, съгръждаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съгръждаѭтъ, съгръждаѫтъ, съгръждаѧтъ, съгръждаютъ, съгръждаѭть, съгръждаѫть, съгръждаѧть, съгръждають, съгръждаѭт, съгръждаѫт, съгръждаѧт, съгръждаютсъгръждавѣ, съгръждаевѣ, съгръждаавѣсъгръждата, съгръждаета, съгръждаатасъгръждате, съгръждаете, съгръждаатесъгръждасъгръжда
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съгръждамъ, съгръждамь, съгръждамсъгръждатесъгръждавѣсъгръждатасъгръждахъ, съгръждахь, съгръждахсъгръжда
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съгръждасъгръждахомъ, съгръждахомь, съгръждахом, съгръждахмꙑсъгръждастесъгръждашѧ, съгръждашѫ, съгръждаша, съгръждаше, съгръждахѫсъгръждаховѣсъгръждаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съгръждастесъгръждаахъ, съгръждахъ, съгръждаахь, съгръждахь, съгръждаах, съгръждахсъгръждааше, съгръждашесъгръждааше, съгръждашесъгръждаахомъ, съгръждахомъ, съгръждаахомь, съгръждахомь, съгръждаахом, съгръждахомсъгръждаашете, съгръждашете, съгръждаасте, съгръждасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съгръждаахѫ, съгръждахѫ, съгръждаахѹ, съгръждахѹсъгръждааховѣ, съгръждаховѣсъгръждаашета, съгръждашета, съгръждааста, съгръждастасъгръждаашете, съгръждашете, съгръждаасте, съгръждасте
съгръждат сѧ -съгръждаѭ сѧ -съгръждаш сѧ несв Стягам се от гърч, спазъм; сгърчвам се, сковавам се тѣло бо вь стѹдень въпадъ ... ꙁѫбомъ ꙁꙑбьѭштемъ сꙙ. жламъ съгръждаѭштемъ сꙙ.  вьсемѹ тѣлѹ невол҄еѭ сълꙙцаѭштѹ сꙙ С 89.18 Изч С Гр σπάομαι Нвб Срв сгърчвам се, сгърча се ОА ЕтМл БТР АР