Исторически речник
сътрѣт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сътрѣт сѧсътьрѫ, сътърѫ, сътьрѹ, сътърѹсътьреш, сътърешсътьретъ, сътъретъ, сътьреть, сътъреть, сътьрет, сътъретсътьремъ, сътъремъ, сътьремь, сътъремь, сътьрем, сътърем, сътьремо, сътъремосътьрете, сътърете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сътьрѫтъ, сътърѫтъ, сътьрѹтъ, сътърѹтъ, сътьрѫть, сътърѫть, сътьрѹть, сътърѹть, сътьрѫт, сътърѫт, сътьрѹт, сътърѹтсътьревѣ, сътъревѣсътьрета, сътъретасътьрете, сътъретесътьр, сътърсътьр, сътър
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сътьрѣмъ, сътьрмъ, сътьрѣмь, сътьрмь, сътьрѣм, сътьрмсътьрѣте, сътърѣтесътьрѣвѣ, сътърѣвѣсътьрѣта, сътърѣтасътръхъ, сътрьхъ, сътръхь, сътрьхь, сътръх, сътрьхсътръ, сътрь, сътьре
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сътръ, сътрь, сътьресътръхомъ, сътрьхомъ, сътръхомь, сътрьхомь, сътръхом, сътрьхомсътръсте, сътрьстесътръшѧ, сътрьшѧ, сътръшѫ, сътрьшѫ, сътръша, сътрьша, сътръше, сътрьшесътръховѣ, сътрьховѣсътръста, сътрьста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сътръсте, сътрьсте*сътьрѣахъ*сътьрѣаше*сътьрѣаше*сътьрѣахомъ*сътьрѣашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*сътьрѣахѫ*сътьрѣаховѣ*сътьрѣашета*сътьрѣашете
сътрѣт сѧ -сътьрѫ сѧ -сътьреш сѧ св 1. Срутя се, разруша се  сътворвъше ꙁнамен кръстъно на лцхъ свохъ. въꙁдѹнѫшꙙ на капшта.  тѹ абе сътръшꙙ сꙙ.  бꙑшꙙ акꙑ прахъ С 180.17 2. Затрия се, погубя се, похабя се аще кꙿто не съхрантъ брашенꙿца. тол мꙑшъ его въкѹстъ. л сътъретъ сѧ. кт денъ да посттъ сѧ СЕ 104b 26 Изч СЕ С Гр λικμάω Нвб сътрия ’затрия, погубя, премахна’ диал НГер ДА Срв [за]трия [се]