Исторически речник
спатаръ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
спатаръ, спатарьспатараспатарѹ, спатаровспатаръ, спатарьспатараспатаромь, спатаромъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
спатарѣспатареспатар, спатаровеспатаръ, спатарь, спатаровъ, спатаровьспатаромъ, спатаромь, спатаровомъ, спатаровомьспатарꙑ, спатаровꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
спатарꙑ, спатаровꙑ, спатаръмспатарѣхъ, спатарѣхь, спатарохъ, спатарохь, спатаровохъ, спатаровохьспатараспатарѹспатарома
спатаръ м Спатар — титла на царски телохранител, меченосец ьстьнѫѭ го главѫ отъсѣкошꙙ ...  по н҄емъ калста спаара С 64.10 Изч С От гр σπαϑάριος спааръ Нвб спатар, спатарий остар ОА ВА Срв Спатарев ФИ Спатаров ФИ СтИл, РЛФИ