Исторически речник
сълѧщ сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
сълѧщ сѧсълѧкѫ, сълѩкѫ, сълѧкѹсълѧеш, сълѩешсълѧетъ, сълѩетъ, сълѧеть, сълѩеть, сълѧетсълѧемъ, сълѩемъ, сълѧемь, сълѩемь, сълѧем, сълѧемосълѧете, сълѩете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
сълѧкѫтъ, сълѩкѫтъ, сълѧкѹтъ, сълѧкѫть, сълѩкѫть, сълѧкѹть, сълѧкѫт, сълѧкѹтсълѧевѣ, сълѩевѣсълѧета, сълѩетасълѧете, сълѩетесълѧц, сълѩцсълѧц, сълѩц
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
сълѧцѣмъ, сълѩцѣмъ, сълѧцѣмь, сълѩцѣмь, сълѧцѣмсълѧцѣте, сълѩцѣтесълѧцѣвѣ, сълѩцѣвѣсълѧцѣта, сълѩцѣтасълѧхъ, сълѩхъ, сълѧхь, сълѩхь, сълѧхсълѧе, сълѩе
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
сълѧе, сълѩесълѧхомъ, сълѩхомъ, сълѧхомь, сълѩхомь, сълѧхомсълѧсте, сълѩстесълѧшѧ, сълѩшѧ, сълѧшѫ, сълѧша, сълѧшесълѧховѣ, сълѩховѣсълѧста, сълѩста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
сълѧсте, сълѩсте*сълѧаахъ*сълѧааше*сълѧааше*сълѧаахомъ*сълѧаашете
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
*сълѧаахѫ*сълѧааховѣ*сълѧаашета*сълѧаашете
сълѧщ сѧ -сълѧкѫ сѧ -сълѧеш сѧ св Превия се, изкривя се, прегърбя се [образно] пострадахъ ї сълѩхъ сѩ до коньца СП 37.7 Срв. СЕ76а 15 Изч СП СЕ Гр κατακάμπτομαι сълѩщ сѩ Вж. при сълѧщ Нвб