Исторически речник
съвъкѹпт сѧ  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвъкѹпт сѧсъвъкѹплѭ, съвъкѹплѧ, съвъкѹпѧ, съвъкѹпьѭ, съвъкѹплюсъвъкѹпшсъвъкѹптъ, съвъкѹпть, съвъкѹптсъвъкѹпмъ, съвъкѹпмь, съвъкѹпм, съвъкѹпмосъвъкѹпте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвъкѹпѧтъ, съвъкѹпѧть, съвъкѹпѧтсъвъкѹпвѣсъвъкѹптасъвъкѹптесъвъкѹпсъвъкѹп
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвъкѹпмъ, съвъкѹпмь, съвъкѹпмсъвъкѹптесъвъкѹпвѣсъвъкѹптасъвъкѹпхъ, съвъкѹпхь, съвъкѹпхсъвъкѹп
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвъкѹпсъвъкѹпхомъ, съвъкѹпхомь, съвъкѹпхом, съвъкѹпхмꙑсъвъкѹпстесъвъкѹпшѧ, съвъкѹпшѫ, съвъкѹпша, съвъкѹпше, съвъкѹпхѫсъвъкѹпховѣсъвъкѹпста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвъкѹпстесъвъкѹплѣахъ, съвъкѹпьꙗхъ, съвъкѹплѣахь, съвъкѹпьꙗхь, съвъкѹплѣах, съвъкѹпьꙗхсъвъкѹплѣаше, съвъкѹпьꙗшесъвъкѹплѣаше, съвъкѹпьꙗшесъвъкѹплѣахомъ, съвъкѹпьꙗхомъ, съвъкѹплѣахомь, съвъкѹпьꙗхомь, съвъкѹплѣахом, съвъкѹпьꙗхомсъвъкѹплѣашете, съвъкѹпьꙗшете, съвъкѹплѣасте, съвъкѹпьꙗсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвъкѹплѣахѫ, съвъкѹпьꙗхѫсъвъкѹплѣаховѣ, съвъкѹпьꙗховѣсъвъкѹплѣашета, съвъкѹпьꙗшета, съвъкѹплѣаста, съвъкѹпьꙗстасъвъкѹплѣашете, съвъкѹпьꙗшете, съвъкѹплѣасте, съвъкѹпьꙗсте
съвъкѹпт сѧ -съвъкѹплѭ сѧ -съвъкѹпш сѧ св 1. За мнозина — съберем се, дойдем на едно място ꙇ въставъша во тъ асъ вратсте сѧ въ ꙇмъ. ꙇ обрѣте(с)та съвъкѹплъшѧ сѧ едного на десѧте. ꙇ же бѣахѫ съ нм М Лк 24.33А 2. Прич. мин. деят. като същ. съвъкѹпл҄ьша сѧ м дв Тези, които са се свързали с духовна връзка; духовни братя, побратими ѡ съвъкѹпльшю сѧ. на обьщене любьве жітью СЕ 9а 25 Изч М А СЕ Гр ἀϑροίζομαι Вж. при съвъкѹплꙗт сѧ Нвб