Исторически речник
стронь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
строн, строньстронꙗ, строна, строньꙗстроню, стронѹ, строньюстронмь, строньмь, стронмъ, строньмъ, стронмь, стронмъстрон, стронь, стронстронꙗ, строна, строньꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
строн, стронь, стронестронмъ, строньмъ, стронмь, строньмь, стронмъ, стронмь, строномъ, стронамъстрон, стронь, строн, стронмстронхъ, строньхъ, стронхь, строньхь, стронхъ, стронхьстрон, строньстроню, стронѹ, стронью
NnDu
стронма, строньма, стронма, стронма
стронь -ꙗ ср стронь домѹ οἰκονομία Домоуправление, управление на домакинството и стопанството то сътворѭ ѣко гь мо отъемлетъ строене домѹ отъ мене М Лк 16.3 З да егда оставленъ бѫдѫ отъ строенѣ домѹ прмѫтъ мѧ въ домꙑ своѩ М Лк 16.4 Изч М З строенье строене Нвб строение ’строеж, устройство’ остар ОА ВА строене НГер ЕтМл АР ЕА