Исторически речник
страньнолюбь  [+]
NnOsNngsNndsNnisNnlsNnOp
страньнолюб, страньнолюбьстраньнолюбꙗ, страньнолюба, страньнолюбьꙗстраньнолюбю, страньнолюбѹ, страньнолюбьюстраньнолюбмь, страньнолюбьмь, страньнолюбмъ, страньнолюбьмъ, страньнолюбмь, страньнолюбмъстраньнолюб, страньнолюбь, страньнолюбстраньнолюбꙗ, страньнолюба, страньнолюбьꙗ
NngpNndpNnipNnlpNnOuNnGu
страньнолюб, страньнолюбь, страньнолюбестраньнолюбмъ, страньнолюбьмъ, страньнолюбмь, страньнолюбьмь, страньнолюбмъ, страньнолюбмь, страньнолюбомъ, страньнолюбамъстраньнолюб, страньнолюбь, страньнолюб, страньнолюбмстраньнолюбхъ, страньнолюбьхъ, страньнолюбхь, страньнолюбьхь, страньнолюбхъ, страньнолюбхьстраньнолюб, страньнолюбьстраньнолюбю, страньнолюбѹ, страньнолюбью
NnDu
страньнолюбма, страньнолюбьма, страньнолюбма, страньнолюбма
страньнолюбь -ꙗ ср Гостолюбие, страннолюбие, гостоприемство се сѫтъ дѣла. алъкане жѧдане ... нщелюбе. страньнолюбе СЕ 69b 26 агг҄елъ рее. мꙿже страннолюбю мѣаше пѫнѫ С 250.13 Изч СЕ С Гр φιλοξενία страньнолюбе страннолюб Нвб страннолюбие остар ВА ЕтМл Срв страннолюбив прил ОА