Исторически речник
съпрѧстьнкъ  [+]
NmosNmgsNmdsNmasNmEsNmis
съпрѧстьнкъ, съпрѧстьнкь, съпрѧстънкъ, съпрѧстънкь, съпрѧстнкъ, съпрѧстнкьсъпрѧстьнка, съпрѧстънка, съпрѧстнкасъпрѧстьнкѹ, съпрѧстънкѹ, съпрѧстнкѹсъпрѧстьнкъ, съпрѧстьнкь, съпрѧстънкъ, съпрѧстънкь, съпрѧстнкъ, съпрѧстнкьсъпрѧстьнка, съпрѧстънка, съпрѧстнкасъпрѧстьнкомь, съпрѧстьнкомъ, съпрѧстънкомь, съпрѧстънкомъ, съпрѧстнкомь, съпрѧстнкомъ
NmlsNmvsNmopNmgpNmdpNmap
съпрѧстьнцѣ, съпрѧстънцѣ, съпрѧстнцѣсъпрѧстьне, съпрѧстъне, съпрѧстнесъпрѧстьнц, съпрѧстънц, съпрѧстнцсъпрѧстьнкъ, съпрѧстьнкь, съпрѧстънкъ, съпрѧстънкь, съпрѧстнкъ, съпрѧстнкьсъпрѧстьнкомъ, съпрѧстьнкомь, съпрѧстънкомъ, съпрѧстънкомь, съпрѧстнкомъ, съпрѧстнкомьсъпрѧстьнкꙑ, съпрѧстънкꙑ, съпрѧстнкꙑ
NmipNmlpNmOuNmGuNmDu
съпрѧстьнкꙑ, съпрѧстънкꙑ, съпрѧстнкꙑсъпрѧстьнцѣхъ, съпрѧстьнцѣхь, съпрѧстънцѣхъ, съпрѧстънцѣхь, съпрѧстнцѣхъ, съпрѧстнцѣхьсъпрѧстьнка, съпрѧстънка, съпрѧстнкасъпрѧстьнкѹ, съпрѧстънкѹ, съпрѧстнкѹсъпрѧстьнкома, съпрѧстънкома, съпрѧстнкома
съпрѧстьнкъ м Съпричастник, съучастник, съобщник маш бо ꙙсть ѹꙙстꙗ родьства. огн҄ьнааго.  сьпрꙙстьнкъ с отꙿцѹ твомѹ дꙗволѹ С 12.4  бѫдѫ съпрꙙстьнкъ хрстосѹ С 225.24—25 гласъ бꙑстъ сь небесе глаголꙙ. рабе вꙑшьн҄ѣаго  съпрꙙстьне хрстовъ артемоне С 235.26 Сънаследник. нъ  бѣсовьскꙑѧ плькꙑ. хсомъ дѣствомъ врѣждаѭтъ. к н҄мже вьпѭште молмъ сꙙ. небеснааго цѣсарьства сьпрꙙстьнц мъ бꙑт С 543.9 Изч С Гр συγκληρονόμος συγκοινωνός сьпрꙙстьнкъ съпрꙙстьнкъ Нвб съпричастник остар ОА ВА ЕтМл РРОДД