Исторически речник
съвъставт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съвъставтсъвъставлѭ, съвъставлѧ, съвъставѧ, съвъставьѭ, съвъставлюсъвъставшсъвъставтъ, съвъставть, съвъставтсъвъставмъ, съвъставмь, съвъставм, съвъставмосъвъставте
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съвъставѧтъ, съвъставѧть, съвъставѧтсъвъставвѣсъвъставтасъвъставтесъвъставсъвъстав
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съвъставмъ, съвъставмь, съвъставмсъвъставтесъвъставвѣсъвъставтасъвъставхъ, съвъставхь, съвъставхсъвъставов
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съвъставовсъвъставхомъ, съвъставхомь, съвъставхом, съвъставхмꙑсъвъставстесъвъставшѧ, съвъставшѫ, съвъставша, съвъставше, съвъставхѫсъвъставховѣсъвъставста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съвъставстесъвъставлꙗахъ, съвъставлꙗхъ, съвъставьꙗхъ, съвъставлѣахъ, съвъставлѣхъ, съвъставѣахъ, съвъставѣхъ, съвъставлѧахъ, съвъставлѧхъ, съвъставѧахъ, съвъставѧхъ, съвъставлꙗахь, съвъставлꙗхь, съвъставьꙗхь, съвъставлѣахь, съвъставлѣхь, съвъставѣахь, съвъставѣхь, съвъставлѧахь, съвъставлѧхь, съвъставѧахь, съвъставѧхь, съвъставлꙗах, съвъставлꙗх, съвъставьꙗх, съвъставлѣах, съвъставлѣх, съвъставѣах, съвъставѣх, съвъставлѧах, съвъставлѧх, съвъставѧах, съвъставѧхсъвъставлꙗаше, съвъставлꙗше, съвъставьꙗше, съвъставлѣаше, съвъставлѣше, съвъставѣаше, съвъставѣше, съвъставлѧаше, съвъставлѧше, съвъставѧаше, съвъставѧшесъвъставлꙗаше, съвъставлꙗше, съвъставьꙗше, съвъставлѣаше, съвъставлѣше, съвъставѣаше, съвъставѣше, съвъставлѧаше, съвъставлѧше, съвъставѧаше, съвъставѧшесъвъставлꙗахомъ, съвъставлꙗхомъ, съвъставьꙗхомъ, съвъставлѣахомъ, съвъставлѣхомъ, съвъставѣахомъ, съвъставѣхомъ, съвъставлѧахомъ, съвъставлѧхомъ, съвъставѧахомъ, съвъставѧхомъ, съвъставлꙗахомь, съвъставлꙗхомь, съвъставьꙗхомь, съвъставлѣахомь, съвъставлѣхомь, съвъставѣахомь, съвъставѣхомь, съвъставлѧахомь, съвъставлѧхомь, съвъставѧахомь, съвъставѧхомь, съвъставлꙗахом, съвъставлꙗхом, съвъставьꙗхом, съвъставлѣахом, съвъставлѣхом, съвъставѣахом, съвъставѣхом, съвъставлѧахом, съвъставлѧхом, съвъставѧахом, съвъставѧхомсъвъставлꙗашете, съвъставлꙗшете, съвъставьꙗшете, съвъставлѣашете, съвъставлѣшете, съвъставѣашете, съвъставѣшете, съвъставлꙗасте, съвъставлꙗсте, съвъставьꙗсте, съвъставлѣасте, съвъставлѣсте, съвъставѣасте, съвъставѣсте, съвъставлѧасте, съвъставлѧсте, съвъставѧасте, съвъставѧсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съвъставлꙗахѫ, съвъставлꙗхѫ, съвъставьꙗхѫ, съвъставлѣахѫ, съвъставлѣхѫ, съвъставѣахѫ, съвъставѣхѫ, съвъставлꙗахѹ, съвъставлꙗхѹ, съвъставьꙗхѹ, съвъставлѣахѹ, съвъставлѣхѹ, съвъставѣахѹ, съвъставѣхѹ, съвъставлѧахѹ, съвъставлѧхѹ, съвъставѧахѹ, съвъставѧхѹсъвъставлꙗаховѣ, съвъставлꙗховѣ, съвъставьꙗховѣ, съвъставлѣаховѣ, съвъставлѣховѣ, съвъставѣаховѣ, съвъставѣховѣ, съвъставлѧаховѣ, съвъставлѧховѣ, съвъставѧаховѣ, съвъставѧховѣсъвъставлꙗашета, съвъставлꙗшета, съвъставьꙗшета, съвъставлѣашета, съвъставлѣшета, съвъставѣашета, съвъставѣшета, съвъставлꙗаста, съвъставлꙗста, съвъставьꙗста, съвъставлѣаста, съвъставлѣста, съвъставѣаста, съвъставѣста, съвъставлѧаста, съвъставлѧста, съвъставѧаста, съвъставѧстасъвъставлꙗашете, съвъставлꙗшете, съвъставьꙗшете, съвъставлѣашете, съвъставлѣшете, съвъставѣашете, съвъставѣшете, съвъставлꙗасте, съвъставлꙗсте, съвъставьꙗсте, съвъставлѣасте, съвъставлѣсте, съвъставѣасте, съвъставѣсте, съвъставлѧасте, съвъставлѧсте, съвъставѧасте, съвъставѧсте
съвъставт -съвъставлѭ -съвъставш св Възкреся някого заедно със себе си праꙁдьнъствѹмъ ѹбо праꙁдьньство се. вь н҄еже въста гь. въсталъ бо  вьсел҄енѫѭ съвьставлъ С 493.23 Изч С Гр συνανίστημι съвьставт Нвб Срв въставам, въстана ОА ВА НГер ЕтМл БТР АР РБЕ