Исторически речник
съдолѣт  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съдолѣтсъдолѣѭ, съдолѣѫ, съдолѣѧ, съдолѣюсъдолѣш, съдолѣешсъдолѣтъ, съдолѣетъ, съдолѣть, съдолѣеть, съдолѣт, съдолѣетсъдолѣмъ, съдолѣемъ, съдолѣмь, съдолѣемь, съдолѣм, съдолѣем, съдолѣмо, съдолѣемосъдолѣте, съдолѣете
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съдолѣѭтъ, съдолѣѫтъ, съдолѣѧтъ, съдолѣютъ, съдолѣѭть, съдолѣѫть, съдолѣѧть, съдолѣють, съдолѣѭт, съдолѣѫт, съдолѣѧт, съдолѣютсъдолѣвѣ, съдолѣевѣсъдолѣта, съдолѣетасъдолѣте, съдолѣетесъдолѣсъдолѣ
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съдолѣмъ, съдолѣмь, съдолѣмсъдолѣтесъдолѣвѣсъдолѣтасъдолѣхъ, съдолѣхь, съдолѣхсъдолѣ
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съдолѣсъдолѣхомъ, съдолѣхомь, съдолѣхом, съдолѣхмꙑсъдолѣстесъдолѣшѧ, съдолѣшѫ, съдолѣша, съдолѣше, съдолѣхѫсъдолѣховѣсъдолѣста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съдолѣстесъдолѣахъ, съдолѣхъ, съдолѣахь, съдолѣхь, съдолѣах, съдолѣхсъдолѣаше, съдолѣшесъдолѣаше, съдолѣшесъдолѣахомъ, съдолѣхомъ, съдолѣахомь, съдолѣхомь, съдолѣахом, съдолѣхомсъдолѣашете, съдолѣшете, съдолѣасте, съдолѣсте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съдолѣахѫ, съдолѣхѫ, съдолѣахѹ, съдолѣхѹсъдолѣаховѣ, съдолѣховѣсъдолѣашета, съдолѣшета, съдолѣаста, съдолѣстасъдолѣашете, съдолѣшете, съдолѣасте, съдолѣсте
съдолѣт -съдолѣѭ -съдолѣш св Надделея, победя вѣровавъше же молꙗхѫ сꙙ. ꙗко да бꙑ шелъ  отъгъналъ лѫкаваго того бѣса. дрѹꙁ же скѹшаѭште ꙗкоже не матъ съдолѣт. а вѣровавъше жьдѣахѫ ꙗко  томѹ ꙁьлѹ оделѣт матъ стꙑ кононъ С 36.2 Изч С Гр τολμάω Нвб Срв одолея книж ВА БТР АР