Исторически речник
съжꙃат  [+]
VpgVpfar1sVpfar2sVpfar3sVpfar1pVpfar2p
съжꙃатсъжꙃаѭ, съжꙃаѫ, съжꙁаѭ, съжꙁаѫ, съжꙃаѧ, съжꙁаѧ, съжꙃаю, съжꙁаюсъжꙃаш, съжꙃаеш, съжꙃааш, съжꙁаш, съжꙁаеш, съжꙁаашсъжꙃатъ, съжꙃаетъ, съжꙃаатъ, съжꙁатъ, съжꙁаетъ, съжꙁаатъ, съжꙃать, съжꙃаеть, съжꙃаать, съжꙁать, съжꙁаеть, съжꙁаать, съжꙃат, съжꙃает, съжꙃаат, съжꙁат, съжꙁает, съжꙁаатсъжꙃамъ, съжꙃаемъ, съжꙃаамъ, съжꙁамъ, съжꙁаемъ, съжꙁаамъ, съжꙃамь, съжꙃаемь, съжꙃаамь, съжꙁамь, съжꙁаемь, съжꙁаамь, съжꙃам, съжꙃаем, съжꙃаам, съжꙁам, съжꙁаем, съжꙁаам, съжꙃамо, съжꙃаемо, съжꙃаамо, съжꙁамо, съжꙁаемо, съжꙁаамосъжꙃате, съжꙃаете, съжꙃаате, съжꙁате, съжꙁаете, съжꙁаате
Vpfar3pVpfar1uVpfar2uVpfar3uVpza2sVpza3s
съжꙃаѭтъ, съжꙃаѫтъ, съжꙁаѭтъ, съжꙁаѫтъ, съжꙃаѧтъ, съжꙁаѧтъ, съжꙃаютъ, съжꙁаютъ, съжꙃаѭть, съжꙃаѫть, съжꙁаѭть, съжꙁаѫть, съжꙃаѧть, съжꙁаѧть, съжꙃають, съжꙁають, съжꙃаѭт, съжꙃаѫт, съжꙁаѭт, съжꙁаѫт, съжꙃаѧт, съжꙁаѧт, съжꙃают, съжꙁаютсъжꙃавѣ, съжꙃаевѣ, съжꙃаавѣ, съжꙁавѣ, съжꙁаевѣ, съжꙁаавѣсъжꙃата, съжꙃаета, съжꙃаата, съжꙁата, съжꙁаета, съжꙁаатасъжꙃате, съжꙃаете, съжꙃаате, съжꙁате, съжꙁаете, съжꙁаатесъжꙃа, съжꙁасъжꙃа, съжꙁа
Vpza1pVpza2pVpza1uVpza2uVpfao1sVpfao2s
съжꙃамъ, съжꙁамъ, съжꙃамь, съжꙁамь, съжꙃам, съжꙁамсъжꙃате, съжꙁатесъжꙃавѣ, съжꙁавѣсъжꙃата, съжꙁатасъжꙃахъ, съжꙁахъ, съжꙃахь, съжꙁахь, съжꙃах, съжꙁахсъжꙃа, съжꙁа
Vpfao3sVpfao1pVpfao2pVpfao3pVpfao1uVpfao2u
съжꙃа, съжꙁасъжꙃахомъ, съжꙁахомъ, съжꙃахомь, съжꙁахомь, съжꙃахом, съжꙁахом, съжꙃахмꙑ, съжꙁахмꙑсъжꙃасте, съжꙁастесъжꙃашѧ, съжꙁашѧ, съжꙃашѫ, съжꙁашѫ, съжꙃаша, съжꙁаша, съжꙃаше, съжꙁаше, съжꙃахѫ, съжꙁахѫсъжꙃаховѣ, съжꙁаховѣсъжꙃаста, съжꙁаста
Vpfao3uVpfam1sVpfam2sVpfam3sVpfam1pVpfam2p
съжꙃасте, съжꙁастесъжꙃаахъ, съжꙃахъ, съжꙁаахъ, съжꙁахъ, съжꙃаахь, съжꙃахь, съжꙁаахь, съжꙁахь, съжꙃаах, съжꙃах, съжꙁаах, съжꙁахсъжꙃааше, съжꙃаше, съжꙁааше, съжꙁашесъжꙃааше, съжꙃаше, съжꙁааше, съжꙁашесъжꙃаахомъ, съжꙃахомъ, съжꙁаахомъ, съжꙁахомъ, съжꙃаахомь, съжꙃахомь, съжꙁаахомь, съжꙁахомь, съжꙃаахом, съжꙃахом, съжꙁаахом, съжꙁахомсъжꙃаашете, съжꙃашете, съжꙁаашете, съжꙁашете, съжꙃаасте, съжꙃасте, съжꙁаасте, съжꙁасте
Vpfam3pVpfam1uVpfam2uVpfam3u
съжꙃаахѫ, съжꙃахѫ, съжꙁаахѫ, съжꙁахѫ, съжꙃаахѹ, съжꙃахѹ, съжꙁаахѹ, съжꙁахѹсъжꙃааховѣ, съжꙃаховѣ, съжꙁааховѣ, съжꙁаховѣсъжꙃаашета, съжꙃашета, съжꙁаашета, съжꙁашета, съжꙃааста, съжꙃаста, съжꙁааста, съжꙁастасъжꙃаашете, съжꙃашете, съжꙁаашете, съжꙁашете, съжꙃаасте, съжꙃасте, съжꙁаасте, съжꙁасте
съжꙃат -съжꙃаѭ -съжꙃаш несв Изгарям нещо, унищожавам чрез огън ѣко бо ѹбо събраѭтъ плѣвелꙑ. ꙇ огнемь съжѕаѭтъ. тако бѫдетъ вь съконъане вѣка сего М Мт 13.40 З ѣкоже ѹбо плѣвел събраѫтъ сѧ.  ѡгнемъ съжꙃаѫтъ сѧ У Мт 13.40 Изгарям някого на клада, погубвам. повелѣ вест ѧ въ своѧ ꙁемьѧ  градꙑ. дного когождо хъ.  тѹ жвꙑѧ съжꙁат С 111.12 съжꙃат сѧ Изч М З У С Гр καίω τῷ πυρὶ παραδίδωμι съжѕат съжꙁат Вж. при съжещ Нвб